Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Novi Zakon o odgoju i obrazovanju donosi se bez podrške sindikata - 10. prosinca 2014.

Zagreb, 9. prosinca 2014.

KLUBOVIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU

Poštovani zastupnici Hrvatskog sabora,
ovih dana Hrvatski Sabor raspravit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske tražio je pravo na sudjelovanje u radu sjednice Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu.
Nismo dobili nikakav odgovor, a na web stranicama Hrvatskog sabora pronašli smo kako je taj Odbor već raspravio spomenuti prijedlog Zakona.

Iz tog razloga obraćam se vama, klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru.

Slobodan sam vas izvijestiti kako je Prijedlog Zakona bio predmet rasprave Povjerenstva GSV-a za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada na sjednicama održanim 28. studenog 2014. i 1. prosinca 2014. Predstavnici sindikalnih središnjica na sjednici Povjerenstva GSV-a za zapošljavanje,
obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada podržali su veći broj prijedloga izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju, a svoju podršku uvjetovali su prihvaćanjem prijedloga sindikata, koji su bili upućeni u svrhu kvalitetnijeg uređenja radno-pravnog statusa zaposlenika u osnovnim
i srednjim školama.
Prijedlog Zakona, nakon što predstavnici Vlade RH na sjednici održanoj 1. prosinca 2014. nisu prihvatili niti jedan od prijedloga sindikata, koji su bili upućeni u svrhu kvalitetnijeg uređenja radno-pravnog statusa zaposlenika u osnovnim i srednjim školama, nema podršku predstavnika svih sindikalnih središnjica, jednog od partnera u GSV-u. Poglavito se to odnosi na neprihvaćanje prijedloga sindikata da se u Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona, unese izmjena članka 108. stavak 3. koji glasi: „Pripravnik je dužan položiti stručni ispit u roku od godine dana od isteka pripravničkog staža“, na način da se nakon riječi "staža." doda novi tekst: „Rok za polaganje stručnog ispita, u slučaju privremene nesposobnosti radnika za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, produžuje se za onoliko vremena koliko je trajala njegova privremena nesposobnost za rad“.
Obrazloženje prijedloga:
Kako sada glasi odredba članka 108. stavak 3., osobi koja je nakon isteka pripravnikog roka bila spriječena raditi (zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta, odnosno drugog opravdanog razloga), te nije bila u stanju u zakonskom roku od godine dana položiti stručni ispit, prestaje radni odnos. Apsolutno nam je neprihvatljivo da nemogućnost prolongacije roka u slučaju objektivnih okolnosti (a ne zbog krivnje radnika/ce) za posljedicu ima gubitak radnog odnosa, tim prije što je ista problematika za državne službenike uređena na način kako sada predlažu sindikati za zaposlene u osnovnoj i srednjoj školi. Obje službe (i državna uprava i javne službe) financiraju se na isti način i iz istog izvora - iz Državnog proračuna. Molimo vas da pokušate svojim amandmanima ispraviti ovu nepravdu.

Drugi važan prijedlog, koji Vlada RH uporno odbije je prijedlog izmjene lanka 107. na nain da se doda novi stavak 7. koji glasi: "Školska ustanova dužna je dati prednost pri zapošljavanju osobi, kojoj je u skladu s njihovom kvalifikacijom, Ured državne uprave, odnosno Gradski ured, predložio zasnivanje radnog odnosa s ustanovom koja je prijavila potrebu".
Obrazloženje:
Članak 107. stavci 5., 6.,7. i 8. uređuju način zbrinjavanja viškova radnika u osnovnim i srednjim školama. Stavak 9. istog članka određuje da se ti poslovi obavljaju na način utvrđen Kolektivnim ugovorima. Intencija je bila zbrinjavanje viška zaposlenika unutar sustava prije raspisivanja natječaja za radna mjesta. Na taj način ostvaruju se značajne uštede u sustavu. Stavak 8. članka 107. Zakona na neki način dozvoljava ravnateljima ustanova da ne zaposle osobu upućenu od Ureda državne uprave, a za to mu je dovoljno da napiše bilo kakve razloge zbog kojih ne želi zaposliti upućenu osobu. Na taj način neposredno se omogućuje ravnateljima ustanova da postupaju suprotno volji Vlade RH i Sindikata izražene u Kolektivnom ugovoru.

Mišljenja smo da ravnatelji moraju dati prednost pri zapošljavanju osobi, kojoj je u skladu s njihovom kvalifikacijom, Ured državne uprave, odnosno Gradski ured, predložio zasnivanje radnog odnosa s ustanovom koja je prijavila potrebu. Na taj način postižu se značajne uštede u sustavu. U suprotnom radnici koji su iskazani kao višak, a ravnatelji ustanova ih odbiju zaposliti, imaju pravo na otpremnine, kao i pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti iz sredstva HZZ-a. Istovremeno se iz državnog prorauna isplaćuje plaća za novog radnika. Kako se u velikom broju slučajeva radi o osobama s većim brojem godina radnog staža, njihove otpremnine kao i sredstva HZZ-a su značajna. Naravno, ti ljudi su najteže zapošljivi, pa se na taj način stvaraju novi nezaposleni, što znači novi socijalni slučajevi.

Molimo vas da pokušate svojim amandmanima ispraviti ovu nepravdu.


S poštovanjem,
predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske:
Branimir Mihalinec, prof.

Pismo klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru, Zakon o odgoju i obrazovanju
ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO