Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Kolektivni ugovor raskinut je na nezakonit način! - 26. ožujka 2014.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministar:       dr.sc. Željko Jovanović

 

Poštovani ministre,

             došli smo u posjed Vašeg dopisa od 25. ožujka 2014. upućenog  osnovnim i srednjim školama, te učeničkim domovima Klasa:110-03/14-01/00002, Ur. broj: 533-28-14-0011, u kojem upućujete ustanove na obračun plaća za zaposlenike u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja nakon prestanka važenja kolektivnih ugovora.

            U dopisu upućujete kako od 28. ožujka 2014. godine prestaju važiti prava iz kolektivnih ugovora u sustavu obrazovanja, među kojima i prava iz  Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ( NN, br. 7/11 ).

            Dužni smo Vas upozoriti, kako  članak 263. Zakona o radu ( NN 149/09, 82/12, 73/13 ) izričito propisuje da se izjava o otkazu ugovora mora dostaviti drugoj strani, od kada se i proizvode pravni učinci. U članku 3. stavku 2. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ( NN, br. 7/11 ), ugovoreno je kako  se ugovor može otkazati jedino pisano. Pisanu obavijest o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske zaprimio je dana 19. veljače 2014., te je sukladno Zakonu o radu otkazni rok počeo teći od 20. veljače 2014. Upućujemo Vas na mišljenje Ministarstva rada, gospodarstva i poduzetništva od 15. srpnja 2010. godine Klasa:110-03/10-02/37, Urbroj: 526-08-01-02/1-10-2 o otkazu kolektivnih ugovora. Kako se do sada u tome dijelu nije promijenio Zakon o radu, kao ni ostali propisi koji reguliraju ugovorne odnose,  smatramo kako ste dužni postupiti u skladu s navedenim mišljenjem.

            Smatramo i kako se nisu ispunili uvjeti iz članka 3. stavka 2. za otkazivanje Kolektivnog ugovora, obzirom da se gospodarske okolnosti nisu bitno promijenile u odnosu na vrijeme sklapanja Kolektivnog ugovora.

Iz tog razloga tražimo od Vas da povučete upute koje ste u svezi obračuna plaća u osnovnim i srednjim školama poslali 25. ožujka 2014.

            Slobodni smo Vas podsjetiti kako je za 31. ožujka 2014. zakazan 1. sastanak pregovaračkih odbora radi pokretanja pregovora o sklapanju novog kolektivnog ugovora za djelatnost srednjoškolskog obrazovanja.

            Na Vaš zahtjev od 19. veljače 2014. o imenovanju pregovaračkog odbora Sindikata za pregovore o novom kolektivnom ugovoru, dana 20. veljače 2014. poslali smo sastav pregovaračkog odbora Sindikata Ur broj: 26-02-14. Time su se stekli svi uvjeti za početak pregovora, pa nam nije jasno iz kojeg razloga ste prvi poziv za pregovore uputili Sindikatu tek 21. ožujka 2014.  za 24. ožujak 2014.

            Sindikat će se odazvati na pregovore i pregovarati u dobroj vjeri.

            Jednako tako, smatramo kako Vaš prijedlog za uvećanjem koeficijenata složenosti poslova treba biti za sve zaposlene u sustavu obrazovanja, a ne samo za nastavnike i stručne suradnike, obzirom da se Zakonom o uskrati isplate prava na uvećanje plaće po osnovi godina radnog staža, uskraćuje isplata uvećanja plaće svim zaposlenicima u srednjoškolskom sustavu.

 

            S poštovanjem,

predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih

u srednjim školama Hrvatske:

Branimir Mihalinec, prof.

 

ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO