Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Što nam donosi otkazivanje kolektivnog ugovora za srednje školstvo? - 16. siječnja 2014,

Sve o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike srednjoškolskih ustanova

 

 • Dana 27. prosinca 2013. Vlada RH donijela je Odluku o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ( GKU ).
 • Kao razlog otkazivanja Vlada je navela bitno promijenjene gospodarske okolnosti u odnosu na okolnosti  u vrijeme sklapanja Kolektivnog ugovora.
 • U obrazloženju otkazivanja, Vlada se pozvala na informaciju ministra Jovanovića kako pregovori  o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora nisu uspjeli. Ministar je tvrdio da nije postignut dogovor sa Sindikatom,  jer Sindikat nije bio spreman prihvatiti izmjene i dopune GKU-a, koje je Vlada RH predložila 3. svibnja 2013. godine.

 

Istina o „pregovorima“

 

 • Prijedlog Vlade RH o izmjenama i dopunama GKU-a od 3. svibnja 2013. sadržao je brisanje 61 od 97 članaka GKU-a. Tijekom sastanaka pregovaračkih odbora, Vlada RH nije željela odstupiti niti od jednog svojeg prijedloga. Za Sindikat je to bilo neprihvatljivo.
 • Sindikat je insistirao na tome da se pregovara o svakom članku kojeg je Vlada RH htjela  izbrisati iz GKU-a. Vladi RH to nije bilo prihvatljivo.
 • U procesu mirenja, koji je proveden prije odluke o otkazivanju GKU-a, Sindikat je predložio nastavak procesa mirenja i pregovore, koji bi trebali završiti u roku od mjesec dana. Sindikat je izrazio spremnost izbrisati iz GKU-a članke koji su na istovjetan način već uređeni u Temeljnom kolektivnom ugovoru. Tražili smo  pregovore o posebnosti naknade za prijevoz za zaposlenike koji rade u više ustanova. Vlada RH odbila je sve prijedloge Sindikata i insistirala na prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna od 3. svibnja 2013. Zbog takvog ultimativnog stava Vlade, mirenje nije uspješno završeno. Vlada RH je 27. prosinca 2013. donijela odluku o otkazivanju GKU-a.

 

Posljedice otkazivanja GKU

 

 • Nakon objave u Narodnim novinama, kada Odluka Vlade RH o otkazivanju GKU-a stupa na snagu, počinje otkazni period od 3 mjeseca. U vrijeme otkaznog perioda GKU će se primjenjivati u cijelosti.
 • Nakon isteka razdoblja od tri mjeseca, za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama primjenjivat će se jedino Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama.

 

Što može Sindikat učiniti da se to ne dogodi? Možemo li išta promijeniti?

 

 • Sindikat smatra da je Odluka Vlade RH protuzakonita, te će pravnim putem pokrenuti osporavanje Odluke. Prema svim makroekonomskim pokazateljima, gospodarske okolnosti nisu se bitno promijenile u odnosu na vrijeme sklapanja GKU-a ( 21. prosinac 2010. godine ). Kako Vlada otkazuje Kolektivne ugovore jedino u sustavu obrazovanja, ispada da su bitno promijenjene gospodarske okolnosti samo za sustav obrazovanja.
 • Kako predviđamo dugotrajan sudski proces, Sindikat će prihvatiti pregovore o novom GKU-u  ukoliko Vlada RH pokrene takvu inicijativu.  
 • Sindikat će tražiti da osnova za pregovore bude tekst još uvijek važećeg Kolektivnog ugovora.
 • Ukoliko Vlada RH ne pokrene pregovore o novom GKU-u prije isteka otkaznog roka, Sindikat će tražiti otvaranje  pregovora.

 

ŠTO ĆE SVE IZGUBITI ZAPOSLENICI U SLUČAJU DA NE SKLOPIMO NOVI GKU

 

 • Vlada i MZOS neće više biti obvezni, prije izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa  koji utječu na prava zaposlenika srednjoškolskih ustanova, tražiti prijedloge i mišljenje Sindikata.
  • Posljedice: Vlada i MZOS već tako i postupaju, a pogubni rezultati toga vidljivi su u sustavu svakodnevno.
 • Obveze nastavnika, stručnih suradnika i ostali zaposlenih u sustavu neće više biti uređene u okviru 40-satnog radnog tjedna.
  • Posljedice: Ravnatelji će bez ikakvih ograničenja i ugovorenih kriterija moći svakog zaposlenika zaduživati obvezama. 
 • Ukida se uvećanje plaće za mentorstvo na obrani završnog rada i pomoćničkim ispitima
 • Uvećanje plaće za smjenski rad bit će nepovoljnije za zaposlenike
 • Uvećanje plaće za dvokratni rad neće biti jasno definirano - TKU ne precizira uvjete za ostvarivanje prava na uvećanje plaće za dvokratni rad
 • Ukidaju se dodaci za otežane uvjete rada.
  • Posljedice: Smanjenje plaće za 10% svim zaposlenicima u 37 srednjoškolskih brdsko-planinskih i otočnih ustanova.
 • Ukidaju se dodaci za posebne uvjete rada.
  • Posljedica 1.:  Ukidanje dodataka od 7% na vrijednost održanog sata za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju integriranim u razredne odjele.
  • Posljedica 2.:  Smanjenje plaće od 10% za rad u razrednim odjelima/odgojnim skupinama s učenicima s poteškoćama u razvoju.
  • Posljedica 3.:   Smanjenje plaće za 15% svim zaposlenicima u posebnim ustanovama za djecu s poteškoćama u razvoju.
 • Neće se više vrednovati rad s darovitim učenicima  u pripremi za natjecanja.
  • Posljedice: Rad s nadarenim učenicima neće se vrednovati kao neposredni odgojno obrazovni rad kroz oblike dodatne nastave.
 • Ukida se uvećanje vrijednosti koeficijenta složenosti poslova temeljem broja godina radnog staža
  • Posljedice: Smanjenje plaće za 4, 8 ili 10% za sve zaposlenike s 20, 30 ili 35 godina radnog staža.
 • Ukida se mogućnost odabira prava na umanjenje norme od 2 ili 4 sata za nastavnike s 30 ili 35 godina staža tzv. „bonus“.
  • Posljedice: Kako nitko neće imati pravo na umanjenju normu, stvoriti će se višak zaposlenika i doći do otpuštanja mlađih.
 • Ukida se pravo na punu dnevnicu zaposleniku koji je upućena na službeno putovanje s učenicima, a koje traje najmanje 8 sati.
 • Naknada za trošak prijevoza isplaćivat će se prema odredbama TKU-a.
  • Posljedica 1.: Svi zaposlenici kojima je mjesto stanovanja bliže od 2 km do mjesta rada ili stanice međumjesnog prijevoza izgubit će pravo na naknadu za mjesni prijevoz.
  • Posljedica 2.: Svim zaposlenicima koji ne žele koristiti mjesni javni prijevoz, naknada će se isplaćivati umanjena za 25%.
  • Posljedica 3.:  Svi zaposlenici koji koriste osobni automobil za međumjesni prijevoz, dobit će naknadu od 0,75 kn po kilometru, a oni udaljeniji od 100 km dobiti će 0,65 kn po kilometru.
  • Posljedica 4.:  Naknada za prijevoz isplaćivati će se do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
 • Pravo na dnevnu stanku i tjedni odmor neće uvažavati specifičnosti našeg sustava.
 • Ukida se zaštita zaposlenika koji rade u nepunom radnom vremenu.
  • Posljedica: Zaposlenicima koji rade u nepunom radnom vremenu ili u više ustanova   smanjit će se prava vezana uz otkazni rok, otpremnine, kao i prava na dnevni i tjedni odmor.
 • Ukida se odredba o prekovremenom radu.
  • Posljedice: Vrijednost prekovremenog sata će se smanjiti, obzirom da se neće više obračunavati na način da se u vrijednost sata uračunava i metodička priprema.
 • Ukidaju se obveze socijalnih partnera na području zapošljavanja i zaštite zaposlenika u području zbrinjavanja i raspoređivanja.
  • Posljedice: Članak 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi upućuje na Kolektivni ugovor, kojim je reguliran način zbrinjavanja viškova zaposlenika. Bez Kolektivnog ugovora prestaje mogućnost provedbe zbrinjavanja viška zaposlenika. U uvjetima smanjenja broja učenika, najave zatvaranja ili spajanja škola, zbrinjavanje viškova zaposlenika je najvažniji čimbenik zaštite. Zaposlenici s nepunom tjednom normom bit će u još težem položaju.
 • Ukida se obveza traženja suglasnosti sindikalnog povjerenika za otkaz zaposlenika ili ponudu izmijenjenog ugovora o radu.
  • Posljedice: Lakše otpuštanje zaposlenika.
 • Ukidaju se neka prava zaposlenika u otkaznom roku.
 • Ukida se zaštita profesionalnih prava nastavnika.
  • Posljedice: Sindikalni povjerenik neće više moći u svrhu zaštite profesionalnih prava nastavnika sudjelovati u radu tijela srednjoškolske ustanove kada se razmatra nalaz prosvjetnog, odnosno stručno-pedagoškog nadzora.
 • Ukida se mogućnost primjerene zaštite dostojanstva nastavnika.
  • Posljedice: U slučaju diskriminacije ili uznemiravanja zaposlenika zaposlenik će ostati bez mogućnosti bilo kakve zaštite.
 • Umanjuje se zaštita sindikalnog povjerenika.
  • Posljedice: Bit će vrlo otežan rad sindikalnog povjerenika bez primjerene zaštite, a time i smanjena mogućnost zaštite prava ostalih zaposlenika.

 

Regres, božićnica, jubilarna nagrada

 

 • Pravo na regres, božićnicu i jubilarnu nagradu uređeno je Temeljnim kolektivnim ugovorom.
 • Dodatkom II. Temeljnog kolektivnog ugovora, sindikati potpisnici odrekli su se prava na regres i božićnicu do isteka TKU-a 12. prosinca 2016. godine. Pristali su i na umanjenje osnovice za isplatu jubilarne nagrade.

 

Ukoliko Vlada RH u otkaznom roku ne pokrene pregovore sama ili ne prihvati inicijativu Sindikata za pregovore, zaposleni u srednjoškolskom sustavu ostat će bez svih ranije navedenih prava.

 

           Sva oduzeta prava nitko zaposlenicima ranije nije poklonio, već su ona rezultat pregovora, prosvjeda i štrajkova.

 

           Samo tako možemo ta prava ponovno i ostvariti.

 

Vaš Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

 

 

Sve o otkazu kolektivnog ugovora
ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO