Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Odlazi li Politika i gospodarstvo u povijest? - 22. veljače 2012.

Na javnom savjetovanju održanom u utorak, 21. veljače u Zagrebu, predstavljen je Nacrt kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja, novog predmeta koji bi se u naše osnovne i srednje škole uskoro trebao uvesti. Kako stoji u Nacrtu, taj bi predmet trebao biti obvezan u 1. i 2. razredu gimnazija i strukovnih škola zastupljen u svakoj godini učenja sa po jednim satom. Građanski odgoj i obrazovanje zamijenio bi predmet Politika i gospodarstvo, a sadržaji tog predmeta bili bi integrirani u novi. Nastavnici koji su dosada predavali predmet Politika i gospodarstvo ubuduće bi bili predavači Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO). U 3. i 4. razredu srednjih škola učenici primjenjuju stečene kompetencije iz područja građanskog odgoja kroz projekte i sudjelovanje u različitim aktivnostima, što se planira godišnje unutar školskog kurikuluma. U prvom ciklusu izvođenja predmeta od 1. - 4. razreda osnovne škole program se izvodi međupredmetno, a u drugom ciklusu u 5. i 6. razredu uvodi se i modularni princip nastave. U završnim razredima osnovne škole Građanski odgoj i obrazovanje može biti izborni predmet. 

Nacrt kurikuluma predstavile su voditeljice projekta prof. dr. Vedrana Spajić - Vrkaš (Filozofski fakultet) i Nevenka Lončarić - Jelačić (AZOO).

Nacrt kurikuluma GOO ovako definira cilj predmeta: "Razvijanje znanja, vještina i stavova o dimenzijama građanske kompetencije koje su u kurikulumu spiralno-razvojno postavljene: učenik prepoznaje i koristi jake strane svoje osobnosti i osposobljenosti, može upravljati učenjem, emocijama i ima razvijene komunikacijske i participativne vještine i etičko djelovanje. Osposobljen je za odgovorno planiranje prioriteta u privatnom i profesionalnom životu, povezujući vlastitu poduzetnost s ostvarenjem svojih planova. Ima razvijenu domovinsku i europsku osviještenost u odnosu na zajedničke vrijednosti. Osposobljen za razumijevanje i sudjelovanje u globalnim procesima na načelima održivog razvoja. Sposoban objasniti društvene uzroke nasilja, ekoloških katastrofa, siromaštva, korupcije, trgovanja ljudima i organima, prostitucije, posebice dječje, kritički se odnositi prema predrasudama različite vrste, medijima, zloporabama vlasti. Opismenjen za razumijevanje financijskog poslovanja, planiranje usklađenog življenja u odnosu na prihode i rashode, zna osnove kreditnog poslovanja i građanskih transakcija. Sposoban solidarno djelovati u vlatitom okruženju u odnosu na čovjeka i prirodu."

Provedba predmeta ostvaruje se osim nastave i kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, pokretanjem i sudjelovanjem u inovativnim projektima škole i društvene zajednice i u suradnji s lokalnim gospodarstvom, istraživačkim razvojnim centrima, predstavnicima političke i sudbene vlasti, humanitarnim i vjerskim organizacijama, civilnim sektorom i ostalima. Prikladne aktivnosti za razvijanje kompetencija građanskog odgoja i obrazovanja imaju naglasak na aktivnom sudjelovanju učenika u projektima , kao i na njihovom planiranju.

Nezavisni sindikat podupire svaki pokušaj modernizacije i inovacije nastavnih sadržaja i metoda, pa tako podupiremo i ovaj projekt. Kao što je i u raspravi istaknuto, nije sasvim jasno je li ovaj kurikulum i plan upravo ono optimalno rješenje. Tako je prof. dr. Berto Šalaj sa Fakulteta političkih znanosti podupirući projekt založio se za njegovo daljnje prilagođavanje, ali je ujedno izrazio i podršku ostanku predmeta Politika i gospodarstvo u srednjim školama. Brojni predstavnici građanskih udruga uglavnom su projekt podržali, a čuli su se i prijedlozi o mogućnosti eksperimentalog uvođenja. Nekoliko pitanja vezanih uz kadrovske uvjete, odnos prema drugim predmetima u strukturi nastavnih planova, licenciranje nastavnika za GOO kao i odnos tog predmeta prema državnoj maturi postavljenih od strane predstavnika Nezavisnog sindikata nisu, nažalost, dobila adekvatan odgovor.

Nesumnjivo je da su autori projekta odradili golem i važan posao kako bi hrvatsko školstvo i učenici dobili priliku obrazovati se poput svojih vršnjaka u europskim zemljama i steći pune kompetencije za odgovorno građanstvo, no cjelovit dojam o sadašnjem stanju čitavog projekta govori da s njegovim uvođenjem ipak treba pričekati dok sve njegove pretpostavke ne budu potpuno jasne, kako sa sadržajnog tako i organizacijskog i kadrovskog aspekta. 

Nacrt kurikuluma Građanskog odgoja i obrazovanja
ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO