Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Okrugli stol HAZU: Znanje - temelj konkurentnosti i razvoja - 7. travnja 2011.

OKRUGLI STOL: ZNANJE – TEMELJ KONKURENTNOSTI I RAZVITKA

U velikoj dvorani palače HAZU u Zagrebu, u četvrtak 7. travnja 2011., s početkom u 10 sati, održan je okrugli stol na temu Znanje – temelj konkurentnosti i razvoja. Okrugli stol organizirala je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u suradnji s Nacionalnom zakladom za potporu učeničkom i studentskom standardu.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2002. godine donijela je Deklaraciju o znanju, i na temelju nje dokumente Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja, Obrazovanje za tehnološki ovisno društvo znanja te Inovativnost, istraživačko sveučilište i poduzeće zasnovano na znanju, kojima se obratila javnosti ističući važnost znanja za opći društveni napredak.
Budući da su znanje i primjena znanja životno pitanje svakog društva, osobito u kriznim vremenima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti smatra prijeko potrebnim znanstveno raspraviti stjecanje i primjenu znanja te predložiti potrebne korake, kako bi se iskustva i suvremeni trendovi na tom području djelotvorno primijenili i u nas.
Okrugli stol Znanje - temelj konkurentnosti i razvitka znanstveno je razmatrao suvremeno obrazovanje i inovativnost kao preduvjet za konkurentnost znanja i njegovu primjenu, korištenje ljudskih potencijala u izradi i provođenju strategije razvitka, koristi od zakladnog djelovanja u području obrazovanja, društveno odgovorno ulaganje u obrazovanje te druga pitanja koja se postavljaju u akademskoj, gospodarskoj i široj javnosti.

Uvodno slovo Okruglog stola:
akademik Zvonko Kusić,
predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Uvodna izlaganja:

akademik Marin Hraste: Znanje i društveni izazovi
prof. dr. sc. Ignac Lovrek, član suradnik HAZU: S konkurentnim znanjem u hrvatsko gospodarstvo
akademik Leo Budin: Obrazovana i inovativna Hrvatska u inovacijski usmjerenoj Europi
prof. dr. sc. Tomislav Filetin, član suradnik HAZU: Sustavni pristup ljudskim potencijalima
Lidija Gašparović, predsjednica UO-a NZPUSS-a: Zaklada – društveno odgovorno ulaganje

 akademik MARIN HRASTE:

Znanje i društveni izazovi

Sažetak
U vrijeme kada se društveni izazovi prije svega odnose na zahtjeve tržišta za inovativnim rješenjima, znanje postaje dominantna snaga razvitka. Osnovna je zadaća znanstvenika i stručnjaka različitih profila razraditi pravila i procedure koje povezuju strategiju i organizaciju stvaranja i primjene znanja. U strateškom se dijelu

prepoznaju potrebe društva, predlažu i izabiru znanja važna za zadovoljavanje iskazanih potreba, te utvrđuju uvjeti primjene. U organizacijskom dijelu bira se optimalan put kojim se povezuju različite aktivnosti neophodne za realizaciju ciljanog zahtjeva. Zagovara se razrada modela lanca znanja, tj. konsekutivnog slijeda koncepcija i metoda za bolje razumijevanje, promišljanje i donošenje odluka međusobno povezanih pojava i procesa.

 prof. dr. sc. IGNAC LOVREK, član suradnik HAZU:

S konkurentnim znanjem u hrvatsko gospodarstvo

Sažetak
Obrazovanje i inovativnost kao preduvjet za konkurentnost znanja i njegovu primjenu: povezivanje osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, razvojni lanac učenik – student – stručnjak i istraživač. Konkurentno znanje: stvaranje nove znanstvene, društvene i gospodarske vrijednosti. Stjecanje znanja, iskustava i vještina za kreativno i na istraživanjima utemeljeno rješavanje složenih društvenih i gospodarskih problema, stvaranje novih i relevantnih znanja i njihova primjena, osposobljavanje za samostalan, istraživački i interdisciplinarni pristup problemima te za samostalno istraživanje i kritičko ocjenjivanje rada drugih.

 akademik LEO BUDIN:

Obrazovana Hrvatska u inovacijski usmjerenoj Europi

Sažetak
Zbog starenja populacije i sve većih konkurentskih pritisaka uvjetovanih globalizacijom, europski gospodarski rast i radna mjesta sve će više ovisiti o inovacijama proizvoda, usluga i poslovnih modela. Zbog toga inovativnost zauzima središnje mjesto u europskim dokumentima razvitka do 2020 godine. Stvorena je sintagma Innovation Union, kojom je obuhvaćeno desetak planiranih aktivnosti usmjerenih na ubrzavanje pretvaranja inovativnih ideja u proizvode i usluge koji osiguravaju nova radna mjesta. Istodobno, inovacije su ključne i za unaprjeđenje kvalitete življenja, održivi razvoj i unaprjeđenje društvenih odnosa. Osnovne pretpostavke ostvarenja inovacijske unije jesu kvalitetno obvezno obrazovanje i izvrsna, istraživački usmjerena sveučilišta povezana s gospodarstvom.

 prof. dr. sc. TOMISLAV FILETIN, član suradnik HAZU:

Sustavni pristup ljudskim potencijalima

Sažetak
Razmatraju se neke sastavnice sustava otkrivanja, praćenja, vrednovanja te poticanja ljudskih sposobnosti, prilagođenog svim fazama ljudskog života. Cilj je ukazati na to kako smišljeno i kontinuirano podizati i širiti polje ljudskih potencijala, koji su ključna osnova i najdragocjeniji resurs za razvoj gospodarstva i društva. Ljudi kao glavni nosioci ideja, informacija i novih znanja postaju strateška osnovica razvoja suvremenog gospodarstva. U mnogim područjima, energija ili materijal nisu jedini temeljni resursi nego kreativni, sposobni i visokoobrazovani ljudi. Najbolji istaknuti primjeri za to su IT industrija, razvoj softvera, projektantska djelatnost te druge intelektualne usluge.


Lidija Gašparović, predsjednica UO-a NZPUSS-a:

Zaklada – društveno odgovorno ulaganje

Sažetak
Stipendiranje učenika i studenata te potpora programima koji pridonose unaprjeđenju životnog i kulturnog standarda učenika i studenata cilj je ove zaklade. Zaklade su važan dio civilnog društva, organizirana filantropija koja promiče koncept aktivnog pojedinca, razvija odgovornost prema zajednici i teži pravednijem društvu. Svrha je zaklade ulaganje u općekorisne ciljeve kao što su unaprjeđenje obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, ekologije i mnogih drugih aktivnosti. Njihov rad definiran je zakonskim okvirima i sudom dionika zaklade i najšire javnosti.

_____

Ljudski resursi najdragocjeniji potencijal - vjesnik.hr, 7. travnja 2011.

ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO