Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Ažuriranje Registra zaposlenih

Predmet :  Ažuriranje podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru

Poštovani,

zaprimili smo upite o pravima tajnika i računovođa ustanova koji su zaduženi ažuriranjem podataka u Registru zaposlenika u javnom sektoru te Vas izvješćujemo kako slijedi.

Dana 27. svibnja 2022. godine iz Centra za COP dostavljena je uputa ustanovama koja se odnosi na nove funkcionalnosti u sustavu te su tajnici i računovođe upućeni da ažuriraju podatke s obzirom na novi Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama u iznimno kratkom roku kako bi podaci bili ažurirani i sve spremno za obračun i isplatu plaće za svibanj do 3. lipnja 2022. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja poslao je obavijest  ustanovama iz sustava 2. lipnja 2022. godine u kojoj se navodi da će sve školske ustanove koje ne stignu ažurirati radni staž zaposlenika koji rade u nepunom radnom vremenu u vrijeme obračuna plaće za svibanj 2022. godine isto moći napraviti i naknadno tijekom lipnja 2022. godine.

Vjerujemo da je navedena uputa koja je stigla nakon proteka roka koji je prvotno određen za izvršenje umirila zaposlenike koji su radili na izvršenju. Produljenje navedenog roka ne znači da zaposlenici koji su odgovorno pristupili obavljanju tog posla i u tu svrhu radili duže od ugovorenog radnog vremena zbog iznimno kratkog roka za izvršenje navedenog ažuriranja ne ostvaruju pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad sukladno pozitivnim propisima.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i dalje stižu usmene informacije da Ministarstvo znanosti i obrazovanja smatra da za obavljanje navedenih zadataka nije potreban prekovremeni rad.

Suprotno odredbama Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, iz svih uprava Ministarstva često se može čuti da zaposlenici koji ne obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad nemaju pravo na isplatu prekovremenog rada.

Člankom 65. Zakona o radu ( Narodne novine br. 93/14, 127/17,98/19) određeno je da je radnik na pisani zahtjev poslodavca dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad) u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe.

Iznimno, ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči radniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev poslodavac je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen.

Sukladno članku 94. Zakona o radu za prekovremeni rad radnik ima pravo na povećanu plaću. Člankom 19. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ( Narodne novine br. 51/18) određeno je da se za prekovremeni rad osnovna plaća uvećava za 50 %, a člankom 35. Ugovora ugovorena je obveza poslodavca  na način da je ravnatelj dužan zaposleniku izdati pisani nalog za prekovremeni rad kojim se utvrđuje vrijeme trajanja prekovremenog rada te način uvećanja plaće za prekovremeni rad.

Slijedom navedenog, svi zaposlenici koji su prema uputi poslodavca radili duže od punog radnog vremena imaju pravo na isplatu uvećanja plaće za prekovremeni rad, neovisno o izvoru financiranja.

Uputno je poslodavca izvijestiti o potrebi obavljanja poslova u kratkom roku koje zaposlenik zbog velike količine neće biti u mogućnosti izvršiti u okviru radnog vremena i zatražiti izdavanje naloga za prekovremeni rad.

Molimo Vas da izvijestite zainteresirane zaposlenike, članove Sindikata, da će Sindikat zaštititi njihova prava te da nam se u tu svrhu slobodno obrate.

 

                                                                                         Pravna služba NSZSŠH

                                                                                  Mirela Matijević Erceg, dipl. iur.

 

 

 

Dopis pravne službe NSZSŠH vezano uz ažuriranje Registra
ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO