Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE  
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Blagajna uzajamne pomoći

Primjer obračuna BUP


ZAŠTO BLAGAJNA UZAJAMNE POMOĆI (BUP)? 

– Zato jer prepoznajemo važnost društvenih i financijskih prilika naših članica i članova 

– Zato jer blagajnu razvijamo na temelju solidarnosti, uzajamnosti i povjerenja članova 

– Zato jer time jačamo snagu i koheziju našeg Sindikata

ČLANSTVO U BUP-i 

– Članom BUP-e može postati svaki član/ica Sindikata koji dobrovoljno i na osnovu svoje osobne zainteresiranosti potpiše pristupnicu za članstvo u BUP-i 

– Član BUP-e uplaćuje, osim sindikalne, dodatnu članarinu BUP-e u iznosu koji sam član odredi 

– Povećanjem iznosa mjesečne članarine stvaraju se povoljniji uvjeti ostvarivanja sindikalne pomoći

FINANCIJSKE MOGUĆNOSTI 

– Blagajna je način štednje i isplate povratne sindikalne pomoći 

– Sindikalna pomoć ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za isplatu 

– Sredstva sindikalne pomoći koriste se bez naplate kamata 

– Povrat sindikalne pomoći omogućuje se u mjesečnim obrocima

 

IZVATCI IZ PRAVILNIKA O BLAGAJNIUZAJAMNE POMOĆI (BUP-i)

Članak 5.

Registrirani član BUP-e (osobe upisane u imenik) ima obveze: 

– mjesečno uplaćivati dodatnu članarinu u korist BUP-e u iznosu preuzetom osobnom izjavom, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika, 

– uredno vraćati preuzetu sindikalnu pomoć s pripadajućim troškovima vođenja evidencije BUP-e.

Članak 6.

Prava člana BUP-e:  

– koristiti sredstva sindikalne pomoći prema određenim rokovima (početak i završetak korištenja), 

– biti informiran i dobiti na uvid sve propise kojima se regulira poslovanje BUP-e,  

– biti biran u radna tijela BUP-e.Odluku o pravu na korištenje sredstava sindikalne po-moći donosi Upravni odbor BUP-e prema redoslijedu zaprimljenih zahtjeva. Član BUP-e na odluku Upravnog odbora BUP-e ima pravo prigovora Središnjem odboru Sindikata.

Članak 7.

Članu BUP-e članstvo prestaje: 

– na osobni pisani zahtjev Upravnom odboru BUP-e,  

– isključenjem iz članstva po odluci Upravnog odbora BUP-e,  

– smrću člana, – prestankom članstva u Sindikatu u skladu s čl. 11. Statuta Sindikata.Odluku o isključenju iz članstva BUP-e može donijeti Upravni odbor BUP-e ako se utvrdi da član nije platio članarinu BUP-e ili otplatu preuzete sindikalne pomoći tri (3) mjeseca uzastopno. Član BUP-e na odluku o Upravnog odbora o isključenju člana ima pravo prigovora Središnjem odboru Sindikata.

Kontakt osoba:

dipl.iur. Ana Šarić, v.d. Upravnog odbora BUP

ana.saric@nszssh.hr

tel: 01/4851-629
fax: 01/4855-723

 

Pravilnik o radu BUP NSZSŠH
Pristupnica BUP-i Izjava člana
Plakat BUP
Letak BUP
Primjer obračuna BUP
Pravilnik o radu BUP - izmjene i dopune, rujan 2017.
ANKETA
Nova će ministrica obrazovanja:
uspješno započeti i provoditi kurikularnu reformu
voditi teške borbe za provođenje reforme
odustati od reforme školstva
ubrzo dati ostavku


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Matica stanogradnja  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
RSS  
VIDEO