Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Očitovanje Vertikale sindikata povodom upute MZO-a o obračunu prijevoza - 30. siječnja 2018.

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA 

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE 

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA  

Zagreb, 30. siječnja 2018. 


MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA n/r ministra, mr. sc. Marka Pavića 

Poštovani ministre,
dana 29. siječnja 2018. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja svim osnovnim školama, srednjim školama, učeničkim domovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave poslalo jeUputu o naknadi troškova prijevoza zaposlenika za dolazak na posao i odlazak s posla (Klasa: 40201/18-01/00004;Urbroj:533-27-18-0004),čime se Ministarstvo znanosti
i obrazovanja neovlašteno upustilo u jednostrano tumačenje odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 128/17; u daljnjem tekstu: TKU).
Ovakav postupak Ministarstva znanosti i obrazovanja je nedopustiv jer osim Povjerenstva za tumačenje odredaba TKU-a, nitko nema pravo jednostrano davati predmetna tumačenja. Jedino tumačenja Povjerenstva imaju pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora i jedino po tim tumačenjima su poslodavci u sustavu dužni postupati. Navedena Uputa poslana iz MZO-a zapravo je tumačenjeodredaba članka 66. TKU-a. U istoj se nalaže i obvezno postupanje prema mišljenju, odnosno tumačenju danom od strane MZO-a, a do eventualnog donošenja tumačenja od strane Povjerenstva. 
Na opisani način Ministarstvo znanosti i obrazovanja stvara nered i konfuziju po pitanju primjene odredaba o naknadi troškova prijevoza u sustavu obrazovanja, tim više jer se daju mišljenja koja su u očitoj suprotnosti sa važećim odredbama TKU-a, odnosno u potpunoj suprotnosti s voljom ugovornih strana koje su sklopile TKU. Posebno zabrinjava činjenica što uputu potpisuje Stipe Mamić, dipl. oec., pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja, a koji je bio član Pregovaračkog odbora Vlade RH u pregovorima za TKU i kojeg je Vlada RH imenovala kao člana u Povjerenstvo za tumačenje. Takva manipulacija i zlouporaba položaja je nedopustiva. Takvi postupci narušavaju odnose i stvaraju nepovjerenje između ugovornih strana te bacaju sumnju na pregovore u dobroj vjeri. Stoga Vas molimo da na navedeno upozorite MZO i druga resorna ministarstva te da učinite sve što je u Vašoj moći da se predmetna Uputa povuče te da se iste ili slične upute ne šalju. 

Ovom prilikom još jednom apeliramo da se konstituirajuća sjednica Povjerenstva za tumačenje TKU-a sazove i održi u najkraćem mogućem roku.

S poštovanjem, za Vertikalu sindikata obrazovanja: 

SINDIKAT HRVATSKIH UČITELJA

Sanja Šprem, predsjednica, v.r.  

NEZAVISNI SINDIKAT ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE

Branimir Mihalinec, predsjednik, v.r. 

NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA

Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća, v.r. 

ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO