Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata - 20. lipnja 2016.

Kako ove godine ističu i Granski i Temeljni kolektivni ugovor potrebno je u školskim i javnim ustanovama utvrditi broj članova pojedinog sindikata, odnosno reprezentativnost sindikata za pregovore.

/potrebna dokumentacija za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata nalazi se pri dnu stranice/

Zbog toga je glavni tajnik Sindikata Nijaz Karić uputio ravnateljima svih srednjoškolskih ustanova Zahtjev za dostavom podataka o broju članova Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske. Na zahtjev sindikalnog povjerenika ili sindikalnog predstavnika ravnatelji su dužni Sindikatu dostaviti podatke o broju članova Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske kojima se temeljem pisane suglasnosti usteže sindikalnu članarinu, uključujući i radnike članove koji su na bolovanju, rodiljnom ili roditeljskom dopustu, članovima koji sami uplaćuju članarinu i sl. 

Podatak o broju članova Sindikata, koji je poslodavac dužan dostaviti Sindikatu, moraju supotpisati ovlaštena osoba poslodavca i sindikalni povjerenici, odnosno predstavnici svih sindikata koji imaju svoje članove zaposlene u školskoj ustanovi i koji sudjeluju u ovom postupku utvrđivanja reprezentativnosti. Poslodavci - ravnatelji upozoreni su na zakonsku obvezu da dostave podatke Sindikatu u roku od 8 dana od dana podnesenog zahtjeva.

Upućujemo stoga sve povjerenike Sindikata na slijedeće:

- Dostavljenu dokumentaciju printajte i temeljito analizirajte;

Dokumentaciju u dva primjerka žurno-odmah urudžbirajte u tajništvu vaše ustanove uz zadržavanje jednog ovjerenog primjerka

 - Zatražite žuran razgovor sa poslodavcem/ravnateljem ustanove te ga upoznajte sa važnošću dostavljene dokumentacije i pravovremene dostave podataka te zatražite poštivanje rokova (8 dana od dostave Zahtjeva);

Poslodavca/ravnatelja upozorite na zakonske obveze i posljedice ne dostavljanja podataka iz poglavlja 3 dopisa- Zahtjeva.

Poslodavca /ravnatelja još jednom uputite da se dostavljaju podaci o broju članova Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske kojima temeljem pisane suglasnosti ustežete sindikalnu članarinu, uključujući i radnike članove koji su na bolovanju, rodiljnom ili roditeljskom dopustu, koji sami uplaćuju članarinu i sl.  

- Poslodavca/ravnatelja upozorite da se formalno provode dva odvojena postupka utvrđivanja reprezentativnosti te da je potrebno Sindikatu dostaviti dvije odvojene potvrde s podacima (obrasci u privitku);

- Obvezno kontrolirajte točnost unesenih podataka o članstvu na obrasce;

- Poslodavcu-ravnatelju ustanove još jednom naglasite da podatke o broju članova Sindikata koje je poslodavac dužan dostaviti Sindikatu moraju supotpisati ovlaštena osoba poslodavca i sindikalni povjerenic

- U tajništvu srednjoškolske ustanove kontrolirajte rokove slanja podataka

- Povjerenici sindikalnih podružnica su obvezni elektroničkim putem ili osobnim kontaktom do 29. lipnja 2016. o provedbi ove aktivnosti u svojoj podružnici izvijestiti povjerenika Područnog odbora Sindikata

- U svrhu kontrole pravovremene provedbe aktivnosti i mogućih intervencija prema Inspekciji rada povjerenici Područnih odbora Sindikata će o stanju na njihovom području  29. lipnja 2016. izvijestiti središnji ured Sindikata na glavni-tajnik@nszssh.hr;

U uvjetima bilo kakvog osporavanja ili odbijanja provedbe ove aktivnosti od strane poslodavca žurno nas izvijestite na brojeve 0913667 531 ili 0913667 534 te na e-mail adr. glavni-tajnik@nszssh.hr;

 

Zbog važnosti i rokova provedbe ove aktivnosti nužni su stalni kontakti i koordinacija između povjerenika POS-a i podružnica, te u uvjetima mogućih problema sa tajništvom Sindikata.

 

Zahtjev poslodavcu-ravnateljima srednjoškolskih ustanova za dostavom podataka o broju članova NSZSŠH
Javni poziv sindikatima
Hodogram aktivnosti utvrdivanje reprezentativnosti
Obrazac 1_Potvrda za dostavu podataka za utvrđivanje reprezentativnosti Sindikata
Obrazac 2_Potvrda za dostavu podataka za utvrđivanje sastava pregovaračkog odbora
ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO