Čelnik Sindikata državnih službenika i namještenika Boris Pleša izjavio je da od Vladine strane za sljedeću sjednicu očekuje prijedlog protokola. 'Iako smo danas razgovarali o dosta tema, od kolektivnih ugovora do zakona o plaćama, želimo jasno definirati način na koji će se ovaj sporazum realizirati', rekao je Pleša.

Na sastanak sa sindikatima javnih službi došli su samo predsjednik Sindikata liječnika Ivica Babić i predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Stjepan Topolnjak. I oni su poručli da se Vlada neodgovorno ponaša vezano uz ove pregovore. Od pregovora ne očekuju ništa, ali su stigli jer smatraju da socijalni dijalog treba njegovati i da treba razgovarati. Nakon sastanka izjavili su kako neće odstupati od kompromisnog rješenja, koje će biti dobro za svih osam sindikata. 

Šest sindikata čiji predstavnici nisu došli na Markov trg, održalo je konferenciju za novinare. Predlažu sastanak u svojim prostorijama i to uime svih 8 sindikata. 'Želimo pregovarati, no svaki pregovori moraju biti dobro pripremljeni jer je to inače gubljenje vremena i za nas i za članove Vlade. Predsjednik Vlade, prema našem je mišljenju, obvezan sudjelovati barem na prvom sastanku kako bi u cijelosti osvijestio težinu problema i obveza prema našim članovima', istaknuo je čelnik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić. 'Ako ima vremena za sastanke s trećerazrednim bankarima po Austriji, ako ima vremena za korisne obilaske naše zemlje, za bavljenje svim mogućim ideološkim pitanjima, onda nam se nekako čini da bi morao imati sat vremena za razgovor sa sindikatima', dodao je.