Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Predrag Šustar bit će u novoj Vladi ministar znanosti i obrazovanja - 21. siječnja 2016.

Ž  I  V  O  T  O  P  I  S     

 

     Dr. sc. PREDRAG ŠUSTAR, izv. prof.

 

OSOBNI PODACI

 

·          Datum i mjesto rođenja:          11. ožujka 1970, Rijeka

·          Mjesto stalnog prebivališta:     Istarska 41, 51000 Rijeka, Hrvatska

                                                           tel:       051  621 782; 099 211 65 82

Email:  psustar@uniri.hr

predragsustar@gmail.com

 

·          Bračno stanje:                         oženjen, Ira Rechner Šustar, dipl.ing.arh.

·          Djeca:                                     Eva Šustar (29/3/2001); Tara (13/7/2004)

 

 

PODACI O TIJEKU ŠKOLOVANJA I ZAPOSLENJA

 

1976-1984

Osnovna škola, Rade Vranić-Petar, Kostrena i Rijeka

 

1984-1988

Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi, Rijeka

Struka: kulturno-znanstvena

Zanimanje: suradnik u kulturno-znanstvenim ustanovama

 

1989-1994

Prirodoslovno-matematički fakultet,

Sveučilište u Zagrebu; diplomirao 27. travnja 1994. na Biološkom odjelu, inženjerskom profilu, usmjerenje: molekularna biologija, i time stekao pravo na stručni naziv: dipl. ing. bioloških znanosti

 

1994-1999

Università degli Studi di Pisa, potom, Università degli Studi di Padova (od kolovoza 1995. godine); diplomirao 2. prosinca 1999. na Odsjeku za filozofiju Sveučilišta u Padovi s maksimalnim brojem bodova (110/110) te nagrađen od svih članova ispitnog odbora dodatnom pohvalom (110 e la lode)

 

2000,

14.siječnja

Poslijediplomski doktorski studij, polje filozofija, Sveučilište u Padovi

 

2001,                        

2. rujna–15. prosinca

 

Visiting Scholar na Columbia University in the City of New York

 

2003,

13.veljače

Doktorirao 13. veljače na Odsjeku za filozofiju, Sveučilište u Padovi. Time stekao pravo na akademski naziv: Dottore di Ricerca in Filosofia (PhD/Doktor znanosti, polje filozofija)

 

2003,

15. prosinca

Izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz Povijesti filozofije i Filozofije znanosti pri Odsjeku za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci

 

2004,

13. veljače

Glavni organizator Drugog filozofskog susreta Odsjeka za filozofiju, Sveučilište u Padovi, i Odsjeka za filozofiju, Sveučilište u Rijeci. Naziv filozofskog skupa: Kant Revisited

 

2005,

7.-8. travnja

Predsjednik Organizacijskog odbora 7. Međunarodnog filozofskog skupa. Naziv filozofskog skupa: Biological Knowledge and Philosophy: European Perspectives

 

2006,

5. rujna-2007, 4. lipnja          

Dobitnik Fulbright Visiting Scholar stipendije vlade SAD-a za istraživački boravak na Department of Philosophy, Columbia University in the City of New York; Mentor: prof. dr. Philip Kitcher; Istraživački projekt: Science and Human World View: Kant’s Teleology Account

 

2007, 26. listopada

Pročelnik Odsjeka za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, za razdoblje 2007.-2009.

 

2008, 16. travnja

Prodekan za opće poslove, Filozofski fakultet, Sveučilište u Rijeci, za razdoblje 2008.-2010.

 

2009, 18. veljače

Odlukom Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Rijeci izabran u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija znanosti

 

2009, 8. prosinca

Izabran i potvrđen za novog dekana Filozofskoga fakulteta, Sveučilište u Rijeci, za mandatno razdoblje 2009.-2012.

 

2011, 26. listopad

Suorganizator susreta Incorporating the Diaspora in Contemporary Croatian Studies, Columbia University, The Harriman Institute, NYC-USA

 

2012,

30.-31. svibanj

Glavni irganizator međunarodne konferencije Naturalism, Mind and Value (14. izdanje konferencije Suvremene filozofske teme)

na Sveučilištu u Rijeci

 

2012, 1. listopad

Izabran i potvrđen za novog dekana Filozofskoga fakulteta, Sveučilište u Rijeci, za mandatno razdoblje 2012.-2015.

 

2016, 1. ožujka – 30. rujna     Izabran za gostujućeg profesora na doktorskim programima Odsjeka za filozofiju i Odsjeka za biologiju, Sveučilište u Padovi

 

SUDJELOVANJE NA VAŽNIJIM FILOZOFSKIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu HOPOS (The International Society for the History of Philosophy of Science) 2004 Conference, San Francisco, California, USA, 24.-27. lipnja, 2004, s radom pod naslovom Kant’s Operationalism on the Organism Concept
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu 2006 Philosophy of Science Association (PSA) Biennial Meeting, Vancouver, BC, Canada, 2.-5. studenog 2006, s radom pod naslovom Neo-Functional Analysis: Phylogenetical Restrictions on Causal Role Functions
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu 2007 International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology, University of Exeter, Exeter, UK, 25.-29. srpnja 2007, s radom pod naslovom Functions in the Morphospace
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu The 1st Biennial Meeting of the European Philosophy of Science Association, Complutense University, Madrid, Spain, 14.-17. studenog 2007, s radom pod naslovom Functions in the Morphospace
 • Pozivno predavanje pod naslovom Il colibri kantiano contro il picchio darwiniano: L’approccio normativo alla nomicità biologica na Doktorskom studiju iz filozofije, Odsjek za filozofiju, Sveučilište u Padovi (29. travnja 2008.)
 • Pozivno predavanje pod naslovom Selective Pressures between “Cheap Tricks” and Evolutionary Neutrality: Lessons from the Function Debate u sklopu radionice “Evolution and the Metaphysical Conditions of Ethics”, CRASSH, University of Cambridge (Cambridge, UK, 6.-7. lipnja 2008.)
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu Science, Technology, and the Humanities: A New Synthesis, Stevens Institute of Technology, Hoboken, New Jersey, April 24-25, 2009, s radom pod naslovom Ingredients for Human Cancer: The Mechanism of Natural Selection
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu Mechanisms and Causality in the Sciences, University of Kent, Canterbury, UK, September 9-11, 2009, s radom pod naslovom Natural Selection as a Process-Mechanism: A Tip from Cancer Research
 • Pozivno predavanje pod naslovom Formative Power and Self-Organization u sklopu međunarodnog filozofskog skupa Kant’s Theory of Biology, University of Tübingen, Schloss Hohentübingen, April 23-25/December 3-5, 2010
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu Kant Kongress, Pisa, Italy, May 22-26, 2010, s radom pod naslovom Normativity and Biological Lawlikeness: Three Variants
 • Pozivno predavanje pri teološkome simpoziju Vjera i znanost: od antagonizma do komplementarnosti s radom pod naslovom Znanost i religija kod Ruđera Boškovića (u su-autorstvu s doc.dr.sc. Aleksandra Golubović), KBF-Teologija u Rijeci, 16. ožujka 2012.
 • Prihvaćen i pozvan na sudjelovanje pri Međunarodnom filozofskom skupu The 1st International Conference and Kick-off Meeting of the German Society for Philosophy of Science, March 11-14, 2013, Leibniz University Hannover, s radom pod naslovom Naturalism in Action: The Case of Positive Emotions

 

NAGRADE I PRIZNANJA

 • Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije u 2012. godini zajedno s Gianna Mazzieri-Sanković, Corinna Gerbaz Giuliano, Ines Srdoč-Konestra i Svjetlana Kolić-Vehovec za izradu studijskih programa i osnivanje Odsjeka za talijanistiku, kao i za doprinos promidžbi studija Talijanistike 

 

ČLANSTVO I FUNKCIJE U STRUKOVNIM UDRUGAMA

·          Hrvatsko filozofsko društvo

·          Hrvatsko društvo za analitičku filozofiju

·          The International Society for the History of Philosophy of Science (HOPOS)

·          Tajnik Hrvatskog društva za analitičku filozofiju za razdoblje 2002-2005

·          Izvršni urednik “Croatian Journal of Philosophy” za razdoblje 2005-2009 

·          Gostujući istraživač (Visiting Research Fellow) na Odsjeku za filozofiju, Sveučilište u Padovi

·          Partner na ‘Central European Exchange Program for University Studies’ (CEEPUS II), na projektu ‘Cognitive Science, Knowledge Studies, and Knowledge Technologies’, 2005-2007, Coordinator: University of Vienna, Department of Philosophy of Science, prof.dr.sc. Markus Peschl 

·          Philosophy of Science Association (PSA)

·          The American Philosophical Association (APA)

·          International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology (ISHPSSB) 

·          The European Philosophy of Science Association (EPSA) 

  

PUBLIKACIJE

KNJIGE

 • Il problema delle leggi biologiche: una soluzione di tipo kantiano, Cleup, Padova 2005
 • *(za knjige i radove u pripremi ili u tijeku objavljivanja, usp. verziju CV-a na engleskome jeziku)

 

ZNANSTVENI ČLANCI:

 • (sa Zdenkom Brzović) Natural Selection and the Function Debate: Between “Cheap Tricks” and Evolutionary Neutrality, Synthese, 191, (2014), 2653-2671
 • “Kant’s Account of Biological Causation” Walter de Gruyter, zbornik radova Kant’s Theory of Biology, ur. Goy, Ina, Watkins, Eric, (2014), 99-116
 • “Normativity and Biological Lawlikeness – Three Variants” Walter de Gruyter, zbornik radova sa XI. Kant kongresa iz 2010, ur. Stefano Bacin, Alfredo Ferrarin, Claudio La Rocca, Margit Ruffing (2013), 249-261
 • (sa Aleksandrom Golubović) Znanost i religija kod Ruđera Boškovića( Science and Religion at Ruđer Bošković), Riječki teološki časopis (1330-0377) 40 (2012), 2; 249-268
 • “La diffidenza metafisica kantiana: il caso degli individui biologici”, La battana (EDIT), 46 (2010), 45-52
 • “Il colibri kantiano contro il picchio darwiniano: L’approccio normativo alla nomicità biologica”, Verifiche, 38 (2009)
 • “The Organism Concept: Kant’s Methodological Turn”, u L. Illetterati and F. Michelini (eds) (2008), Purposiveness: Teleology between Nature and Mind, Ontos Verlag, Frankfurt, 33-57
 • “Neo-Functional Analysis: Phylogenetical Restrictions on Causal Role Functions”, Philosophy of Science (The Chicago University Press), 74 (2007), 601-615
 • Crick's Notion of Genetic Information and the 'Central Dogma' of Molecular Biology, “The British Journal for the Philosophy of Science”, 58 (2007), 13-24
 • Kant Revisited, urednik zbornika tekstova sa održane konferencije “Croatian Journal of Philosophy”, Vol. V, No. 15 (2005), 485-567
 • Nomological and Transcendental Criteria for Scientific Laws, “Croatian Journal of Philosophy”, 5 (2005), pp. 533-544
 • Aristotele sull’uso delle nozioni semantiche nella biologia dello sviluppo, in M. CARRARA, G. De ANNA, S. MAGRIN (eds), Saggi di filosofia del linguaggio, filosofia della mente e metafisica, Il Poligrafo, Padova 2003, pp. 317-334
 • Genes, Molecules, and Evolutionary History, u AA.VV. Knowledge, Existence and Action (Zbornik), Rijeka 2003, pp. 68-72
 • Aristotelova biologija u Exercitationes de generatione animalium Williama Harveya/Aristotle’s Biology in William Harvey’s Exercitationes de generatione animalium, “Filozofska istraživanja”, 21 (2001), pp. 463-74
 • La generazione e l’impresa critica. La costituzione della filosofia kantiana della «biologia», “Verifiche”, 30 (2001), pp. 75-136
 • Metoda izravnog iskustva u De humani corporis fabrica Andreasa Vezala/The Method of Direct Experience in Andreas Vesalius' De humani corporis fabrica, in AA.VV., Izazovi bioetike/The Challenges of Bioethics, Zagreb 2000, pp. 79-93
 • Metoda izravnog iskustva u De humani corporis fabrica Andreasa Vezala/The Method of Direct Experience in Andreas Vesalius' De humani corporis fabrica, “Filozofska istraživanja”, 18 (1998), pp. 911-23

PRIKAZI KNJIGA:

 • P. Vasconi, Sistema delle scienze naturali e unità della conoscenza nell’ultimo Kant, “History and Philosophy of the Life Sciences”, 23 (2001), pp. 308-09
 • B. De Mori, Inventare il giusto e l’ingiusto. Saggio sull’etica di John Leslie Mackie, “Croatian Journal of Philosophy”, 1 (2001), pp. 181-83

 

PROJEKTI

Suradnik na projektu Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja (izvodi se od 2008. uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske)

Suradnik na projektu Klasifikacija i objašnjenja antisocijalnog poremećaja osobnosti i moralna i kaznena odgovornost u kontekstu hrvatskog zakona o mentalnom zdravlju i skrbi (CEASCRO) financiranog od strane Hrvatske Zaklade za Znanost .koji se izvodi od 01.09.2014. do 01.09.2018.

Jedan od voditelja projekta sanacije, adaptacije i prenamjene palače Moise u gradu Cresu kojeg vodi  Ministarstvo kulture u partnerstvu s Europskom komisijom i Vijećem Europe u sklopu programa Rehabilitacija arhitektonske i arheološke baštine

Voditelj ESF (European Social Fund) projekta: „Strengthening the Capacities of Young Researchers at the University of Rijeka“, EU projekti; Razdoblje: 2015 – 2017. godina (zaposleno 4 doktoranda/doktorandice i 1 administrator, puno radno vrijeme)

 

ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO