Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Problemi dopunskog rada i evidentiranja radnog vremena - 3. prosinca 2015.

U dopisima službama MZOS-a i ravnateljima srednjih škola glavni tajnik Sindikata problematizira način rješavanja problema dopunskog rada i evidencije radnog vremena u našim školama. 

U dopisu glavnog tajnika Sindikata Nijaza Karića stoji da je donesena izmjena Zakona vezana uz dopunski rad u tijeku školske 2014.-2015. godine uvjetovala nered i nesnalaženje ravnatelja srednjoškolskih ustanova. Oni su slijedom obvezujuće Obavijesti nadležnog ministra o organizaciji dopunskog rada, neutemeljenim izdavanjem novih zaduženja dodatno opteretili nastavnike dopunskim radom. Pored činjenice da su na početku školske godine nastavnici sa poslodavcem potpisivanjem Rješenja o tjednom i godišnjem rasporedu radnih obveza za školsku 2014./2015. godinu ugovorili svoje radne obveze, dodatnim intervencijama na rješenjima su zaduženi obvezama u dopunskom radu. Neupitno je da se taj rad događao izvan planiranih poslova i zaduženja u radnom tjednu te da je imao narav prekovremenog rada.

Kako su se srednje škole slijedom navedene obavijesti ministra na početku školske 2015/2016. godine našle pred istim problemom, ravnatelji su u rješenjima  o tjednom i godišnjem zaduženju na poslovima neposrednog nastavnog rada i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada dopunski rad planirali na najrazličitije načine od različitih oblika neposrednog rada, rada u ostalim poslovima, do ostalih poslova  u tjednima kada nema nastave.

Na navedena rješenja nastavnici su sukladno Pouci o pravnom lijeku Rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju uložili potpuno utemeljene prigovore školskim odborima ustanova te na iste zaprimili tumačenja i odluke potpuno normativno neutemeljene. U svom je dopisu glavni tajnik zatražio od službi MZOS-a odgovore na slijedeća pitanja te ujedno argumentirano opovrgao dosadašnji način odnosa ravnatelja prema tom pitanju:

  1. Ima li dopunski rad nastavnika narav poslova u neposrednom odgojno-obrazovnom radu sa učenicima?
  2. Da li je predmet i sadržaj dopunskog rada izvođenje predmetnog kurikuluma ili dijelova predmetnog kurikuluma sa učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja iz istoga?
  3. Evidentira li se dopunski rad u razrednu knjigu u dnevnik rada kao evidencija o održanoj nastavi po nastavnim jedinicama ili temama nastavnih predmeta?
  4. Pri izvedbi dopunskog rada  primjenjuju li se obvezujuće odredbe Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi ? (upućujemo na sve normative u području srednjeg obrazovanja do Zakona o prosvjetnoj inspekciji).

Dopis glavnog tajnika NSZSŠH o dopunskom radu.

 

Upute o evidenciji radnog vremena potpuno neutemeljene na zakonskoj i normativnoj osnovi

Nakon niza primjedbi i pitanja koje upućuju povjerenici i članovi sindikata izazvani, po njihovom mišljenju, pogrešnim tumačenjima ravnatelja pitanja evidencije radnog vremena, u dopisu ravnateljima srednjoškolskih ustanova glavni tajnik Sindikata upućuje na sve odrednice koje definiraju to pitanje, a posebno naglašava kako ga određuje Pravilnik o evidenciji radnog vremena. 

Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova vrlo jasno člankom 4., sadržajem evidencije radnog vremena  propisuje posebnosti iste u odgojno obrazovnom radu na način da je osnova evidencije:

-  ugovorena satnica radnika prema Ugovoru o radu i Rješenju o tjednom i godišnjem  

   zaduženju nastavnika,

-  početak rada radnika (za radnike koji rade u neposrednom radu kao početak rada se    

   evidentira početak izvođenja neposrednoga odgojno-obrazovnog rada prema   

   dnevnom  rasporedu održavanja nastave ili drugih oblika neposrednog rada školske  

   ustanove), 

-  završetak rada radnika (za radnike koji rade u neposrednom radu kao završetak rada se   

   evidentira završetak izvođenja neposrednoga odgojno-obrazovnog rada prema dnevnom   

   rasporedu održavanja nastave ili drugih oblika neposrednog rada u ustanovi).


Dopis glavnog tajnika o evidenciji radnog vremena. 

Dopis MZOS-u, dopunski rad, Zahtjev za tumačenje
Dopis ravnateljima srednjoškolskih ustanova, Evidencija radnog vremena radnika
ANKETA
Učenje u virtualnim učionicama...
...može biti kvalitetno kao i u pravim.
...neće mi stvarati nikakve probleme.
...uh, a kako ću ja to?!
...nek samo taj virus što prije prođe!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO