Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Uputa za ispostavljanje i korištenje Iskaznice K-50 za putovanja vlakovima HŽ - 17. ožujka 2015.

Uputa za ispostavljanje i korištenje Iskaznice K-50 za putovanja u vlakovima

HŽ Putničkog prijevoza za članove Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i članove njihovih užih obitelji  

 

  1. 1.   Nositelji i korisnici prava na Iskaznicu K-50

Nositelji prava:

-      članovi Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske - za vrijeme trajanja radnog odnosa

-      imaju pravo na pojedinačna putovanja s popustom 50% od redovite prijevozne cijene, te na kupnju mjesečne opće pretplatne karte s dodatnim popustom 20% u odnosu na cijenu mjesečne karte.

Korisnici prava:

-      članovi uže obitelji nositelja prava (bračni/životni partneri i djeca) - za vrijeme trajanja prava nositelja prava

-      imaju pravo isključivo na pojedinačna putovanja s popustom 50%

-      djeca - do završetka zakonom propisanog obveznog školovanja odnosno do navršene 25. godine života pod uvjetom da su redoviti polaznici škole ili fakulteta

S Iskaznicom K-50 povlaštenu vožnju može ostvariti samo osoba na koju ista glasi

 

  1. 2.   Ispostavljanje Iskaznice K-50

Nositelj prava dužan je :

-        osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom te članskom iskaznicom sindikata ili potvrdom o članstvu u sindikatu

-        priložiti 1 fotografiju veličine 3x3,5 cm

-        jednokratno platiti 120,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

Korisnik prava dužan je:

-      zajedno s nositeljem prava osobno pristupiti u službeno mjesto/blagajnu HŽPP te se identificirati osobnom iskaznicom i potvrdom sindikata o užem srodstvu s nositeljem prava

-      nositelj prava može i sam kupiti Iskaznice K-50 za članove svoje uže obitelji uz prilaganje potrebne potvrde poslodavca o užem srodstvu

-      priložiti 1 fotografiju 3x3,5 cm člana uže obitelji za kojeg se ispostavlja Iskaznica K-50

-      jednokratno platiti 80,00 kn za ispostavljanje Iskaznice K-50

 

  1. 3.   Popust

Prijevoz s Iskaznicom K-50 može se ostvariti na redovitim linijama unutarnjeg javnog prijevoza, vlakovima predviđenima voznim redom (ne vrijedi u posebnim vlakovima).

Cijene općih mjesečnih pretplatnih i pojedinačnih karata koje se kupuju temeljem Iskaznice K-50 snižene su oko 50% u  odnosu na pojedinačne prijevozne cijene.

Popust 50% temeljem Iskaznice K-50 ne primjenjuje se na cijene za uporabu postelje u vagonima za spavanje i uporabu ležaja u vagonima s ležajima, na prijevoz praćenih automobila i motocikala, te na prijevoz bicikala.

Za vlakove s obaveznom rezervacijom sjedala, ista se naplaćuje u punom iznosu.

 

  1. 4.   Kupovina i pregled prijevoznih karata

Prijevozne karte temeljem Iskaznice K-50 kupuju se na putničkim blagajnama ili u vlaku.

Pojedinačne prijevozne karte s popustom nositelji i korisnici prava kupuju i plaćaju na putničkim blagajnama ili u vlaku, a pretplatne karte nositelji prava kupuju i plaćaju isključivo na putničkim blagajnama.  

Nositelj i korisnik prava obvezni su predočiti Iskaznicu K-50 prilikom kupnje prijevoznih karata kao i vlakopratnom osoblju prilikom pregleda prijevoznih karata u vlaku. U slučaju da nositelj ili korisnik prava prilikom putovanja ne mogu pokazati važeću Iskaznicu K-50, vlakopratitelj u vlaku tom će putniku naplatiti razliku između plaćene snižene cijene i stvarno potrebne prijevozne cijene bez popusta i dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Ukoliko službeno mjesto (blagajna) nije otvoreno za prodaju prijevoznih karata vlakopratitelj će u vlaku ispostaviti prijevoznu kartu po sniženoj cijeni, a ukoliko službeno mjesto prodaje prijevozne karte ili je prijevozna karta neodgovarajuća (npr. putovanje vlakom višeg ranga, u 1. razredu, produljenje putovanja i dr.) vlakopratitelj će u vlaku naplatiti dodatak sukladno važećim tarifama i propisima HŽ Putničkog prijevoza.

Novac za kupljene, a neiskorištene prijevozne karte vraća se u skladu s propisima HŽ Putničkog prijevoza. 

Prijevozni uvjeti, propisi i tarife dostupni su na Internet stranicama HŽ Putničkog prijevoza www.hzpp.hr.

5.Načini plaćanja

Mjesečne opće pretplatne karte, kao i karte za pojedinačna putovanja moguće je kupiti jednokratnim plaćanjem  gotovinom ili kreditnim karticama u većim prodajnim mjestima.

 

6.Gubitak Iskaznice K-50 ili prijevozne karte

U slučaju gubitka Iskaznice K-50 isto se mora prijaviti u mjesto ispostavljanja Iskaznice K-50 tako da se može proglasiti nevažećom, a nositelj i korisnik prava za daljnje korištenje mora kupiti novu Iskaznicu K-50.

Za izgubljene prijevozne karte kupljene temeljem Iskaznice K-50 ne ispostavlja se zamjenska karta.

 

7.Zlouporabe

Zlouporaba ili nepravilno korištenje Iskaznice K-50 (npr. davanje na korištenje osobi na koju ista ne glasi)  može dovesti do oduzimanja iste i podizanja tužbe kod nadležnog suda.

 

ANKETA
Učenje u virtualnim učionicama...
...može biti kvalitetno kao i u pravim.
...neće mi stvarati nikakve probleme.
...uh, a kako ću ja to?!
...nek samo taj virus što prije prođe!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO