Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Na upražnjena radna mjesta trebaju doći zaposlenici iz drugih škola! - 7. listopada 2014.

Zagreb, 7. listopada 2014.


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vlade: Zoran Milanovi
Predmet: Odluka o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama od
25. rujna 2014.


Poštovani gospodine Milanović,
Vlada Republike Hrvatske na svojoj je sjednici održanoj 25. rujna 2014. pod točkom 24.b.
donijela Odluku o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.
Kako ste u međuvremenu bili na službenom putu u SAD-u, obraćamo Vam se tek sada.
Žao nam je što nije prihvaćena naša inicijativa da se formira radna grupa, u koju bi bili
imenovani predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Nezavisnog sindikata
zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, a koja bi preispitala postojeće kriterije iz Državnog
pedagoškog standarda za srednjoškolske ustanove i predložila Vladi RH potrebne mjere.
Mi smo u Sindikatu još od donošenja Državnog pedagoškog standarda za srednjoškolske
ustanove i njegovih izmjena i dopuna ( NN 62/08, NN 90/10 ), predlagali način racionalizacije
broja radnika na pomoćno-tehničkim poslovima u srednjoškolskom sustavu. Iz tog razloga smo
zajedno s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta dogovorili koeficijent izvodljivosti za
provedbu Državnog pedagoškog standarda 3, što znači da će period usklađivanja s izmjenama
DPS-a trajati do 2017. godine.
Svjesni smo kako ima neracionalnosti u sustavu, za koja nisu odgovorni radnici, već
ravnatelji srednjoškolskih ustanova i oni koji su im odobravali prekomjerno zapošljavanje. Naš
prijedlog bio je da se, nakon što se utvrdi stvaran broj radnika na pomoćno-tehničkim poslovima
po srednjoškolskim ustanovama i broj radnika koji će do 2017. godine otići u mirovinu, kao i broj
radnika koji bi do 2017. godine bio višak zbog promjene kriterija u Državnom pedagoškom
standardu, upražnjena radna mjesta popunjavaju radnicima iz ustanova za koje je utvrđeno da ih
je više nego je standardom propisano.
Vlada Republike Hrvatske sada ima točnu analizu svih zaposlenih na pomoćno-tehničkim
poslovima u srednjoškolskom sustavu, te smatramo kako su stvoreni svi preduvjeti da se postupi
na način kako Sindikat predlaže.
Iz tog razloga predlažemo da Vlada RH preispita Odluku, a posebice točku IV kojom se
za upražnjena mjesta predviđa preraspodjela poslova unutar ustanove, kao i popunjavanje
upražnjenih mjesta radnicima zaposlenima kod vanjskih pružatelja usluga.
Predlažemo da se upražnjena mjesta popunjavaju radnicima iz drugih ustanova, u kojima
je evidentiran višak radnika prema kriterijima iz DPS-a. Jednako tako predlažemo da se na
upražnjena radna mjesta, ukoliko nema na raspolaganju radnika iz drugih ustanova, u ustanovi
zaposle novi radnici na tim poslovima.


Obrazloženje:
• Državni pedagoški standard na snazi je i njime su propisani uvjeti za broj radnika
za pojedine pomoćno-tehničke poslove. Preraspodjelom poslova radnik se ne
smije zadužiti većim obimom poslova od utvrđenog Državnim pedagoškim
standardom. Dakle, u ustanovama u kojima je broj radnika usklađen s DPS-om
nema mjesta za preraspodjelu poslova.
• Postavlja se pitanje, prema kojim standardima bi se povjeravali poslovi vanjskim
pružateljima usluga? Bi li to bilo prema DPS-u ili prema "odokativnim"
kriterijima? Bi li, primjerice, čistačice iz vanjske usluge bile zadužene za puno
veće površine? Ukoliko bi kriteriji iz DPS-a vrijedili i za pružatelje vanjskih
usluga, bi li ukupni trošak za obavljanje istog posla bio stvarno manji?
• Ukoliko Vlada RH ustraje na svojoj Odluci iz točke IV st.2., neće nikako doći do
planirane racionalizacije i smanjenja troškova. Umjesto radnika koji je otišao u
mirovinu, poslove bi u ustanovi obavljala osoba zaposlena kod vanjskih pružatelja
usluga. Istovremeno bi u drugoj ustanovi, u kojoj je evidentiran višak radnika, i
dalje svi ti radnici ostali raditi. Na način kako mi predlažemo, troškovi bi se
odlaskom pojedinog radnika u mirovinu postepeno stvarno smanjivali.
• Ukoliko Vlada RH ustraje na svojoj Odluci, moguće ja kako će se dogoditi
situacija da će u istoj ustanovi istovremeno neki pomoćno-tehnički radnici biti
zaposlenici ustanove, a neki kod vanjskog pružatelja usluga. Nezamislivo ja kako
bi to moglo funkcionirati. Primjerice kuhari, pomoćni kuhari, spremačice,...
Uvjeren sam kako su naši argumenti dovoljno jaki, te predlažemo sastanak na tu temu.


S poštovanjem,
predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih
u srednjim školama Hrvatske:
Branimir Mihalinec, prof.

Na znanje:
Potpredsjednica Vlade RH:
Milanka Opai
Ministar znanosti, obrazovanja i sporta:
Prof.dr.sc. Vedran Mornar

_____

O outsourcingu po modelu in house - TV Vox, Zadar

Pismo premijeru Milanoviću, listopad 2014.
ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO