Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Outsourcing u srednjem školstvu je neprimjenjiv! - 30. travnja 2014.

Pročitajte analizu i mišljenje našeg Sindikata o tkzv. "outsourcingu" koju je na konferenciji "Modeli učinkovitog upravljanja neosnovnim djelatnostima u javnoj upravi- prilike za javni sektor i gospodarstvo" 28. travnja 2014. trebao prezentirati glavni tajnik Nijaz Karić. Kako su ministrica Opačić, Jovanović i Linić prije drugog dijela konferencije zbog "obveza" napustili konferenciju, kao i veliki dio predstavnika poslodavaca, svi sindikati su zbog protesta napustili konferenciju tako da do prezentacijastavova svih sindikata nije niti došlo. Otišli su oni kojima smo jedino stavove sindikata i trebali prezentirati.

Konferencija"Modeli učinkovitog upravljanja neosnovnim djelatnostima u javnoj upravi - prilike za javni sektor i gospodarstvo"

 

Tema izlaganja: Izdvajanje pomoćno tehničkih radnika u obrazovnom sustavu - posebnosti srednjoškolskog sustava. (prezentacija)

 

Sadržaj izlaganja:

 

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na stajalištu je kako mjera izdvajanja neosnovnih djelatnosti nije primjenjiva u obrazovanju, a posebice u srednjoškolskom sustavu zbog naravi, različitosti i zahtjevnosti funkcioniranja odgojno-obrazovnog rada.

 

Izdvajanjem pomoćnih djelatnosti u srednjoškolskom sustavu:

 

-          Neće se podići  kvaliteta usluga sa aspekta složenosti organizacije odgojno-obrazovnog radakoja uvjetuje kontinuirane skrbi za zaštitu zdravlja i sigurnosti korisnika  u skladu sa normativima i standardima vezanim za područje obrazovanja.

-          Neće se zadržati razina odgovornosti prema korisnicima- polaznicima obrazovnih ustanovasa zdravstveno sigurnosnih aspekata rada i osiguranja od zdravstvenih rizika i otklanjanja istih imajući u vidu broj korisnika u obrazovnim ustanovama, posebice imajući u vidu obveze i narav smještaja učenika u učeničkim domovima i odgovornost prema korisnicima.

-          Neće se zadržati razina odgovorne skrbi nad materijalnom i nematerijalnom imovinom obrazovnih ustanova, kao niti nad imovinom korisnika sudionika odgojno-obrazovne djelatnosti, ( učila i tehnička pomagala koja, radionice i radno proizvodni odjeli, strukovni kabineti, učenička imovina, koji pretpostavljaju i razine educiranosti do razina materijalne i stručne odgovornosti).

-          Neće se postići nikakve značajne materijalno-financijske uštede kako sa aspekta zapošljivosti i primjene standarda i kriterija primjenjivih za zaposlenike na pomoćnim poslovima, tako i sa aspekta cijene rada zaposlenih u toj djelatnosti.

 

Stajalište je Sindikata kako bi organizacijskim i funkcionalnim izdvajanjem pomoćnih djelatnosti bila bitno narušena cjelovitost i  kvaliteta funkcioniranja srednjoškolskih ustanova što ćemo i argumentirati.

 

            Različitost i zahtjevnost funkcioniranja sustava:

 / 888 osnovnoškolskih ustanova i 406 srednjoškolskih ustanova, 57 učeničkih domova/

 

U srednjoškolskom sustavu djeluju srednje škole, učenički domovi, kao i srednje škole u sklopu kojih djeluju učenički domovi.

Srednjoškolske ustanove izdvajanjem pomoćnih djelatnosti sa aspekta odgojno-obrazovne djelatnosti i obveza prema polaznicima prestale bi funkcionirati kao cjeloviteradne cjelineu kojima uz nastavno osoblje kao nositelja djelatnosti,potrebno administrativno osoblje, organizacijski uvjetovano osiguravanjem uvjeta rada ustanova, istovremeno rade portiri, domari, spremačice, kuhari i kuharice, računovođe, medicinske sestre, stručni suradnici, nastavnici, odgajatelji, socijalni radnici, informatičari, rukovoditelji,.. i mnogi drugi.

            Srednje škole su gimnazije, četverogodišnje strukove i tehničke škole, strukovne trogodišnje škole, škole za učenike s teškoćama u razvoju, kao i umjetničke škole.

Obavljanje djelatnosti svaka od navedenih vrsta srednjoškolskih ustanova uvjetuje i argumentaciju o neutemeljenosti inicijative za izmještanje pomoćnih djelatnosti iz sustava.

            Posebnost sustava obrazovanja je u tome što su svi zaposlenici u funkciji odgojno-obrazovnog procesa, iako to nije primarni zadatak nenastavnog osoblja. Kada govorimo o tzv. pomoćnim djelatnostima, za razliku od većine zaposlenih na sličnim poslovima u državnim i ostalim javnim službama, zaposlenici srednjoškolskih ustanova dužni su svoje poslove obavljati istovremeno s odgojno-obrazovnim procesom u školama i učeničkim domovima. Tijekom obavljanja svojih radnih zadataka gotovo stalno su u kontaktu i komunikaciji sa svim dionicima u odgojno-obrazovnom procesu: nastavnicima, stručnim suradnicima kao i našim korisnicima - učenicima i njihovim roditeljima. Stalno su u komunikaciji s učenicima, a često s njihovim roditeljima, te stoga moraju biti upoznati s načinima komunikacije koji su primjereni dobi učenika. Posebno je to važno u posebnim školama za učenike s teškoćama u razvoju, kao i u školama koje pohađaju učenici s teškoćama u razvoju. Iz tog razloga izuzetno je važno stvaranje uzajamnog povjerenja i kvalitetnih odnosa i nije nevažno tko sve radi u školi.

Posebno je važna uloga nenastavnog osoblja u čuvanju i održavanju školske ili domske imovine. U školama uz učionice postoje i specijalizirani kabineti za mnoge nastavne predmete, postoje i praktikumi za gotovo sva zanimanja, radionice, servisi, ambulante, laboratoriji, saloni za usluge, ugostiteljski objekti, športske dvorane, vanjski tereni i igrališta, poljoprivredna imanja, vinograde, oranice, šume, plovila, strojeve, alate, ....

Nije nevažno tko će i na koji način voditi skrb o svoj toj imovini. 

 

            Učenički domovi, poseban su dio sustava.

            U RH djeluje 35 samostalnih učeničkih domova i 22 učenička doma u sastavu srednjih škola.

Djelatnost učeničkog doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana.

            Učenički dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, kulturne i druge aktivnosti učenika korisnika prema kojima ustanova ima obveze 24 sata dnevno.

Odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana su osnovne djelatnost učeničkih domova, te su  poslovi koji su predviđeni za izdvajanje, zapravoposlovi osnovne djelatnosti, te ih se u učeničkim domovima nikako ne mogu prepustiti vanjskim uslugama.

Sa aspekta obavljanja djelatnosti smještaja , poštivanja zahtijevanih standarda kvalitete usluga i odgovornosti ustanova u funkciji zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika, posebno zahtjevnih standarda i organizacije prehrane, uređenja i održavanja prostora (stambenih i zajedničkih prostorija, učionica, kuhinja, blagovaona, skladišnih prostora), upotrebe i održavanja tehničkih sredstava, zahtijevani standardi nisu stvar volje već su za ustanove visoko obvezujući.

Ukoliko se zanemare te  činjenice, da su smještaj, prehrana, zdravlje i sigurnost učenika i učeničke imovine neodvojiv dio osnovne djelatnosti, doći će do  neminovnog pada kvalitete usluga.

Domari, portiri, spremačice, pralje i švelje osobe su koje u učeničkom domu  često komuniciraju s učenicima stoga moraju biti upoznati s načinima komunikacije koji su primjereni dobi, potrebama i sklonostima učenika. Vrlo često pomažu učenicama u rješavanju svakodnevnih i pojedinačnih problema i popravaka. Domari moraju biti dostupni za hitne intervencije   24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu (jer ustanove tako rade), a neke ustanove imaju svoje kotlovnice koje trebaju stalni stručni nadzor.

            Dodatno je kompliciranija situacija u srednjim školama, koje u svom sastavu imaju učenički dom. Postoje i srednjoškolske ustanove koje u svojem sastavu imaju učenički dom, kao i športsku dvoranu i vanjske športske terene.

Odgovornost svakog pojedinačnog zaposlenika u učeničkim domovima prema korisnicima je na iznimno visokoj razini.

 

            Ukoliko se žele zadržati postojeći uvjeti za rad u srednjoškolskom sustavu, mjera izdvajanja administrativnih i pomoćno tehničkih radnika neće biti mjera za uštede sredstava, već suprotno, vanjske usluge uz zadržavanje postojeće kvalitete, bile bi u konačnici skuplje.

 

Kolika je stvarno cijena rada pomoćno-tehničkih radnika u srednjoškolskim ustanovama:

 

Spremačica:

 

I.

 • stanje:
 • prema podacima prosječno spremačica u srednjoškolskom sustavu čisti 767,30 m2 zatvorenog prostora
  • DPS za srednjoškolske ustanove NN  62/08 propisuje600 m2
  • DPS za srednjoškolske ustanove NN  90/10 propisuje800 m2 uz koeficijent izvodljivosti standarda do 2017. godine.
   • period 2010. do 2017. godine za usklađivanje broja
 • spremačice su odgovorne i za školski/domski okoliš
 • spremačice su odgovorne i za čuvanje školskog/domskog inventara
 • 1m2 čišćenja košta državni proračun prosječno 62,95 kn ( spremačica s 20 godina radnog staža ) uključujući i troškove sredstava za čišćenje!!
  • 1 godina staža = 58,25 kn/m2
  • 40 godina staža = 69,78 kn/m2
 • ne stoji tvrdnja iznesena od strane Vlade RH kako je cijena spremačice u obrazovanju 100 do 150 kn/m2
 • navedena cijena od 40,00 kn/m2 kao ciljana cijena usluge čišćenja tvrtke za uslužnu djelatnost, a koja je ostvarena za čišćenje u nekim ministarstvima,neodrživa je uz zadržavanje iste plaće i istih prava radnika uz istu površinu ustanova:
  • cijena od 40,00 kn/m2 održiva je jedino uz povećanje kvadrature najmanje na 1400 m2 kao i znatno manju plaću od minimalno zagarantirane plaće u RH.
  • Postavlja se pitanje opravdanosti sklapanja ugovora pojedinih ministarstava t.j. Vlade RH s tvrtkama koji ne poštuju propise RH o minimalnoj plaći.
   

II.

 • Domar –kotlovničar:

stanje:

 • 1 domar - kotlovničar  na 2495,11 m2
  • DPS za srednjoškolske ustanove NN 62/08
   • 1 domar na 400 učenika
   • DPS za srednjoškolske ustanove NN 90/2010.
    • 1 domar na 3000 m2 - koeficijent izvodljivosti 3 - do 2017. godine
    • period od 2010. do 2017. - period za usklađivanje broja
   Broj izvršitelja poslova domara-kotlovničara uglavnom odgovara DPS-u.
 

Ostalo pomoćnoosoblje:

 • ekonom-skladištar
 • radnici na poslovima pranja, glačanja i popravka
 •  kuhar
 • vratar, telefonista, pazikuća,

Nabrojeno pomoćno osoblje su uglavnom zaposlenici učeničkih domova i njihov broj uglavnom se kreće prema kriterijima utvrđenim DPS-om i Pravilnikom o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi NN 02/11

 

Administrativno osoblje:

 • tajnik ustanove
 • voditelj računovodstva
 • računovodstveni radnik
 • administrativni radnik

Broj izvršioca administrativnog osoblja u srednjoškolskim ustanovama kreće se uglavnom prema kriterijima Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi NN 02/11.

 

Zaključno:

Ukoliko se žele zadržati postojeći uvjeti za rad u srednjoškolskom sustavu, mjera izdvajanja administrativnih i pomoćno tehničkih radnika neće biti mjera za uštede sredstava, već suprotno, vanjske usluge uz zadržavanje postojeće kvalitete, bile bi u konačnici skuplje. 

Iz svih ranije navedenih razloga, stajalište je Sindikata kako bi izdvajanja pomoćno tehničkih radnika u srednjoškolskom sustavu kao dugoročna reformska mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. - 2016. godine,  nanijelo  neprocjenjive štete za srednjoškolski sustav.

Predlažemo:

 

            U srednjoškolskom sustavu, zbog posebnosti sustava, neće se provesti mjera izdvajanja pomoćno tehničkih radnika.

            U svrhu racionalizacije, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama formirati će radnu grupu, koja će preispitati postojeće kriterije iz Državnog pedagoškog standarda za srednjoškolske ustanove i predložiti Vladi RH potrebne 

_____

Intervju predsjednika Sindikata Branimira Mihalinca Radio Ogulinu

 

____

ANTE TOMIĆ To bi bio pravi izazov hrvatskoj Vladi. Upitati ih jesu li spremni outsourcati sami sebe?


Konferencija Modeli učinkovitog upravljanja neosnovnim djelatnostima u javnoj upravi - prilike za javni sektor i gospodarstvo
ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO