Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Sindikat: Outsourcingom se ne može uštedjeti!- 26. veljače 2014.

Analize Sindikata pokazuju kako outourcing ne može donijeti uštede u proračunu, osim ukoliko dođe do drastičnog smanjenja plaća ili otpuštanja velikog broja radnika. Pročitajte primjedbe i prijedloge koje smo uputili Vladi RH.

 

Primjedbe i prijedlozi Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske o Projektnom planu provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. - 2016. godine,  koje se odnose na mjeru 2. Outsourcing usluga

 

Dana 17. veljače 2014. u Vladi RH održan je sastanak predstavnika Vlade Republike Hrvatske i predstavnika sindikata državnih i javnih službi na temu Projektnog plana provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. - 2016. godine, te osobito provedenih i planiranih aktivnosti koje se odnose na mjeru 2. Outsourcing usluga.

           Održani sastanak bio je tek preliminaran sastanak, na kojem su predstavnici Vlade RH i sindikata državnih i javnih službi iznosili svoja stajališta o outsorcingu usluga, kao jednoj od Vladinih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014. - 2016. godine.

           Iz tog razloga predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, u ime Sindikata iznio je samo općenito stajalište Sindikata o mjeri outsorcinga u srednjoškolskom sustavu.

           Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na stajalištu je kako mjera outsorcinga nije primjenjiva u obrazovanju, a posebice u srednjoškolskom sustavu.

Kako se nakon sastanka iz izjava potpredsjednice Vlade RH moglo zaključiti kako jedino u sustavu zdravstva postoje posebnosti zbog kojih se mjera outsorcinga usluga ne bi provodila za sve djelatnosti u zdravstvu, dužni smo upozoriti Vladu RH na posebnosti sustava obrazovanja, a posebno na sustav srednjoškolskog obrazovanja.

Smatramo kako se izdvajanjem pomoćnih djelatnosti u srednjoškolskom sustavnu ne bi podigla kvaliteta usluga. Upravo naprotiv, smatramo kako bi izdvajanjem pomoćnih djelatnosti bila bitno narušena kvaliteta funkcioniranja srednjoškolskih ustanova.  

           U srednjoškolskom sustavu djeluju srednje škole, učenički domovi, kao i srednje škole u sklopu kojih djeluju učenički domovi.

Srednjoškolske ustanove izdvajanjem pomoćnih djelatnosti prestale bi funkcionirati kao jedinstvene cjeline u kojima skladno rade portiri, domari, spremačice, kuhari i kuharice, računovođe, medicinske sestre, stručni suradnici, nastavnici, odgajatelji, socijalni radnici, informatičari, rukovoditelji,.. i mnogi drugi.

           Srednje škole su gimnazije, četverogodišnje strukove i tehničke škole, strukovne trogodišnje škole, škole za učenike s teškoćama u razvoju, kao i umjetničke škole.

            Posebnost sustava obrazovanja je u tome što su svi zaposlenici u funkciji odgojno-obrazovnog procesa, iako to nije primarni zadatak nenastavnog osoblja. Kada govorimo o tzv. pomoćnim djelatnostima, za razliku od većine zaposlenih na sličnim poslovima u državnim i ostalim javnim službama, zaposlenici srednjoškolskih ustanova dužni su svoje poslove obavljati istovremeno s odgojno-obrazovnim procesom u školama i učeničkim domovima. Tijekom obavljanja svojih radnih zadataka gotovo stalno su u kontaktu i komunikaciji sa svim dionicima u odgojno-obrazovnom procesu: nastavnicima, stručnim suradnicima kao i našim korisnicima - učenicima i njihovim roditeljima. Stalno su u komunikaciji s učenicima, a često s njihovim roditeljima, te stoga moraju biti upoznati s načinima komunikacije koji su primjereni dobi učenika. Posebno je to važno u posebnim školama za učenike s teškoćama u razvoju, kao i u školama koje pohađaju učenici s teškoćama u razvoju. Iz tog razloga izuzetno je važno stvaranje uzajamnog povjerenja i kvalitetnih odnosa i nije nevažno tko sve radi u školi.

Posebno je važna uloga nenastavnog osoblja u čuvanju i održavanju školske ili domske imovine. U školama uz učionice postoje i specijalizirani kabineti za mnoge nastavne predmete, postoje i praktikumi za gotovo sva zanimanja, radionice, servisi, ambulante, laboratoriji, saloni za usluge, ugostiteljski objekti, športske dvorane, vanjski tereni i igrališta, poljoprivredna imanja, vinograde, oranice, šume, plovila, strojeve, alate, .... Nije nevažno tko će i na koji način voditi skrb o svoj toj imovini. 

            Učenički domovi, poseban su dio sustava.

           U RH djeluje 35 samostalnih učeničkih domova i 22 učenička doma u sastavu srednjih škola.

           Učenički dom organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, kulturne i druge aktivnosti učenika. Djelatnost učeničkog doma dio je djelatnosti srednjeg obrazovanja i s njom je programski povezana.

Iz navedenog proizlazi  kako su odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehrana, osnovne djelatnost učeničkih domova, te da su  poslovi koji su predviđeni za outsorcing, zapravo poslovi osnovne djelatnosti, te ih se u učeničkim domovima nikako ne mogu prepustiti vanjskim uslugama. Nema niti jednog posla u učeničkim domovima za koji bi bilo opravdano koristiti vanjske usluge. Ukoliko se zanemare te  činjenice, da su smještaj, prehrana i sigurnost učenika neodvojiv dio osnovne djelatnosti, doći će do  neminovnog pada kvalitete usluga.

Domari, portiri, spremačice, pralje i švelje osobe su koje u učeničkom domu  često komuniciraju s učenicima stoga moraju biti upoznati s načinima komunikacije koji su primjereni dobi učenika. Vrlo često pomažu učenicama u rješavanju nekih problema i popravaka. Domari moraju biti dostupni za hitne intervencije   24 sata dnevno, svih sedam dana u tjednu (jer ustanove tako rade), a neke ustanove imaju svoje kotlovnice koje trebaju stalni stručni nadzor.

           Dodatno je kompliciranija situacija u srednjim školama, koje u svom sastavu imaju učenički dom. Postoje i srednjoškolske ustanove koje u svojem sastavu imaju učenički dom, kao i športsku dvoranu i vanjske športske terene.

           Ukoliko se žele zadržati postojeći uvjeti za rad u srednjoškolskom sustavu, mjera outsorcinga neće biti mjera za uštede sredstava, već suprotno, vanjske usluge uz zadržavanje postojeće kvalitete, bile bi u konačnici skuplje.

 Iz ranije navedenih razloga, smatramo da bi provođenje mjera outsorcinga nanijelo  neprocjenjive štete za srednjoškolski sustav.

            Predlažemo:

           U srednjoškolskom sustavu, zbog posebnosti sustava, neće se provesti outsorcing usluga niti jedne djelatnosti.

           U svrhu racionalizacije, Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta i Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama formirati će radnu grupu, koja će preispitati postojeće kriterije iz Državnog pedagoškog standarda za srednjoškolske ustanove i predložiti Vladi RH potrebne mjere.

_____

Tiskovna konferencija sindikata javnih službi, 7. ožujka 2014.

 

Primjedbe i prijedlozi NSZSŠH o provođenju mjere outsorcinga u srednjoškolskom sustavu
ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO