Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Što nam donosi otkazivanje kolektivnog ugovora za srednje školstvo? - 16. siječnja 2014,

Sve o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike srednjoškolskih ustanova

 

 • Dana 27. prosinca 2013. Vlada RH donijela je Odluku o otkazivanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama ( GKU ).
 • Kao razlog otkazivanja Vlada je navela bitno promijenjene gospodarske okolnosti u odnosu na okolnosti  u vrijeme sklapanja Kolektivnog ugovora.
 • U obrazloženju otkazivanja, Vlada se pozvala na informaciju ministra Jovanovića kako pregovori  o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora nisu uspjeli. Ministar je tvrdio da nije postignut dogovor sa Sindikatom,  jer Sindikat nije bio spreman prihvatiti izmjene i dopune GKU-a, koje je Vlada RH predložila 3. svibnja 2013. godine.

 

Istina o „pregovorima“

 

 • Prijedlog Vlade RH o izmjenama i dopunama GKU-a od 3. svibnja 2013. sadržao je brisanje 61 od 97 članaka GKU-a. Tijekom sastanaka pregovaračkih odbora, Vlada RH nije željela odstupiti niti od jednog svojeg prijedloga. Za Sindikat je to bilo neprihvatljivo.
 • Sindikat je insistirao na tome da se pregovara o svakom članku kojeg je Vlada RH htjela  izbrisati iz GKU-a. Vladi RH to nije bilo prihvatljivo.
 • U procesu mirenja, koji je proveden prije odluke o otkazivanju GKU-a, Sindikat je predložio nastavak procesa mirenja i pregovore, koji bi trebali završiti u roku od mjesec dana. Sindikat je izrazio spremnost izbrisati iz GKU-a članke koji su na istovjetan način već uređeni u Temeljnom kolektivnom ugovoru. Tražili smo  pregovore o posebnosti naknade za prijevoz za zaposlenike koji rade u više ustanova. Vlada RH odbila je sve prijedloge Sindikata i insistirala na prihvaćanju prijedloga izmjena i dopuna od 3. svibnja 2013. Zbog takvog ultimativnog stava Vlade, mirenje nije uspješno završeno. Vlada RH je 27. prosinca 2013. donijela odluku o otkazivanju GKU-a.

 

Posljedice otkazivanja GKU

 

 • Nakon objave u Narodnim novinama, kada Odluka Vlade RH o otkazivanju GKU-a stupa na snagu, počinje otkazni period od 3 mjeseca. U vrijeme otkaznog perioda GKU će se primjenjivati u cijelosti.
 • Nakon isteka razdoblja od tri mjeseca, za zaposlene u srednjoškolskim ustanovama primjenjivat će se jedino Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama.

 

Što može Sindikat učiniti da se to ne dogodi? Možemo li išta promijeniti?

 

 • Sindikat smatra da je Odluka Vlade RH protuzakonita, te će pravnim putem pokrenuti osporavanje Odluke. Prema svim makroekonomskim pokazateljima, gospodarske okolnosti nisu se bitno promijenile u odnosu na vrijeme sklapanja GKU-a ( 21. prosinac 2010. godine ). Kako Vlada otkazuje Kolektivne ugovore jedino u sustavu obrazovanja, ispada da su bitno promijenjene gospodarske okolnosti samo za sustav obrazovanja.
 • Kako predviđamo dugotrajan sudski proces, Sindikat će prihvatiti pregovore o novom GKU-u  ukoliko Vlada RH pokrene takvu inicijativu.  
 • Sindikat će tražiti da osnova za pregovore bude tekst još uvijek važećeg Kolektivnog ugovora.
 • Ukoliko Vlada RH ne pokrene pregovore o novom GKU-u prije isteka otkaznog roka, Sindikat će tražiti otvaranje  pregovora.

 

ŠTO ĆE SVE IZGUBITI ZAPOSLENICI U SLUČAJU DA NE SKLOPIMO NOVI GKU

 

 • Vlada i MZOS neće više biti obvezni, prije izrade nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa  koji utječu na prava zaposlenika srednjoškolskih ustanova, tražiti prijedloge i mišljenje Sindikata.
  • Posljedice: Vlada i MZOS već tako i postupaju, a pogubni rezultati toga vidljivi su u sustavu svakodnevno.
 • Obveze nastavnika, stručnih suradnika i ostali zaposlenih u sustavu neće više biti uređene u okviru 40-satnog radnog tjedna.
  • Posljedice: Ravnatelji će bez ikakvih ograničenja i ugovorenih kriterija moći svakog zaposlenika zaduživati obvezama. 
 • Ukida se uvećanje plaće za mentorstvo na obrani završnog rada i pomoćničkim ispitima
 • Uvećanje plaće za smjenski rad bit će nepovoljnije za zaposlenike
 • Uvećanje plaće za dvokratni rad neće biti jasno definirano - TKU ne precizira uvjete za ostvarivanje prava na uvećanje plaće za dvokratni rad
 • Ukidaju se dodaci za otežane uvjete rada.
  • Posljedice: Smanjenje plaće za 10% svim zaposlenicima u 37 srednjoškolskih brdsko-planinskih i otočnih ustanova.
 • Ukidaju se dodaci za posebne uvjete rada.
  • Posljedica 1.:  Ukidanje dodataka od 7% na vrijednost održanog sata za rad s učenicima s poteškoćama u razvoju integriranim u razredne odjele.
  • Posljedica 2.:  Smanjenje plaće od 10% za rad u razrednim odjelima/odgojnim skupinama s učenicima s poteškoćama u razvoju.
  • Posljedica 3.:   Smanjenje plaće za 15% svim zaposlenicima u posebnim ustanovama za djecu s poteškoćama u razvoju.
 • Neće se više vrednovati rad s darovitim učenicima  u pripremi za natjecanja.
  • Posljedice: Rad s nadarenim učenicima neće se vrednovati kao neposredni odgojno obrazovni rad kroz oblike dodatne nastave.
 • Ukida se uvećanje vrijednosti koeficijenta složenosti poslova temeljem broja godina radnog staža
  • Posljedice: Smanjenje plaće za 4, 8 ili 10% za sve zaposlenike s 20, 30 ili 35 godina radnog staža.
 • Ukida se mogućnost odabira prava na umanjenje norme od 2 ili 4 sata za nastavnike s 30 ili 35 godina staža tzv. „bonus“.
  • Posljedice: Kako nitko neće imati pravo na umanjenju normu, stvoriti će se višak zaposlenika i doći do otpuštanja mlađih.
 • Ukida se pravo na punu dnevnicu zaposleniku koji je upućena na službeno putovanje s učenicima, a koje traje najmanje 8 sati.
 • Naknada za trošak prijevoza isplaćivat će se prema odredbama TKU-a.
  • Posljedica 1.: Svi zaposlenici kojima je mjesto stanovanja bliže od 2 km do mjesta rada ili stanice međumjesnog prijevoza izgubit će pravo na naknadu za mjesni prijevoz.
  • Posljedica 2.: Svim zaposlenicima koji ne žele koristiti mjesni javni prijevoz, naknada će se isplaćivati umanjena za 25%.
  • Posljedica 3.:  Svi zaposlenici koji koriste osobni automobil za međumjesni prijevoz, dobit će naknadu od 0,75 kn po kilometru, a oni udaljeniji od 100 km dobiti će 0,65 kn po kilometru.
  • Posljedica 4.:  Naknada za prijevoz isplaćivati će se do 15. u mjesecu za protekli mjesec.
 • Pravo na dnevnu stanku i tjedni odmor neće uvažavati specifičnosti našeg sustava.
 • Ukida se zaštita zaposlenika koji rade u nepunom radnom vremenu.
  • Posljedica: Zaposlenicima koji rade u nepunom radnom vremenu ili u više ustanova   smanjit će se prava vezana uz otkazni rok, otpremnine, kao i prava na dnevni i tjedni odmor.
 • Ukida se odredba o prekovremenom radu.
  • Posljedice: Vrijednost prekovremenog sata će se smanjiti, obzirom da se neće više obračunavati na način da se u vrijednost sata uračunava i metodička priprema.
 • Ukidaju se obveze socijalnih partnera na području zapošljavanja i zaštite zaposlenika u području zbrinjavanja i raspoređivanja.
  • Posljedice: Članak 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi upućuje na Kolektivni ugovor, kojim je reguliran način zbrinjavanja viškova zaposlenika. Bez Kolektivnog ugovora prestaje mogućnost provedbe zbrinjavanja viška zaposlenika. U uvjetima smanjenja broja učenika, najave zatvaranja ili spajanja škola, zbrinjavanje viškova zaposlenika je najvažniji čimbenik zaštite. Zaposlenici s nepunom tjednom normom bit će u još težem položaju.
 • Ukida se obveza traženja suglasnosti sindikalnog povjerenika za otkaz zaposlenika ili ponudu izmijenjenog ugovora o radu.
  • Posljedice: Lakše otpuštanje zaposlenika.
 • Ukidaju se neka prava zaposlenika u otkaznom roku.
 • Ukida se zaštita profesionalnih prava nastavnika.
  • Posljedice: Sindikalni povjerenik neće više moći u svrhu zaštite profesionalnih prava nastavnika sudjelovati u radu tijela srednjoškolske ustanove kada se razmatra nalaz prosvjetnog, odnosno stručno-pedagoškog nadzora.
 • Ukida se mogućnost primjerene zaštite dostojanstva nastavnika.
  • Posljedice: U slučaju diskriminacije ili uznemiravanja zaposlenika zaposlenik će ostati bez mogućnosti bilo kakve zaštite.
 • Umanjuje se zaštita sindikalnog povjerenika.
  • Posljedice: Bit će vrlo otežan rad sindikalnog povjerenika bez primjerene zaštite, a time i smanjena mogućnost zaštite prava ostalih zaposlenika.

 

Regres, božićnica, jubilarna nagrada

 

 • Pravo na regres, božićnicu i jubilarnu nagradu uređeno je Temeljnim kolektivnim ugovorom.
 • Dodatkom II. Temeljnog kolektivnog ugovora, sindikati potpisnici odrekli su se prava na regres i božićnicu do isteka TKU-a 12. prosinca 2016. godine. Pristali su i na umanjenje osnovice za isplatu jubilarne nagrade.

 

Ukoliko Vlada RH u otkaznom roku ne pokrene pregovore sama ili ne prihvati inicijativu Sindikata za pregovore, zaposleni u srednjoškolskom sustavu ostat će bez svih ranije navedenih prava.

 

           Sva oduzeta prava nitko zaposlenicima ranije nije poklonio, već su ona rezultat pregovora, prosvjeda i štrajkova.

 

           Samo tako možemo ta prava ponovno i ostvariti.

 

Vaš Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske

 

 

Sve o otkazu kolektivnog ugovora
ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO