Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Naknade za prijevoz i dalje se isplaćuju prema odredbama Granskog KU - 28. prosinca 2012.

28. prosinca 2012. 

Pismo glavnog tajnika Sindikata g. Nijaza Karića povodom različitih tumačenja načina isplate naknade za prijevoz upućeno 27. prosinca uredima državne uprave i ravnateljima srednjih škola.

"Slijedom zaprimljenih informacija i zahtjeva za zaštitom prava zaposlenika i  povjerenika podružnica Sindikata, a u svezi najave dijela ravnatelja srednjoškolskih ustanova danih temeljem informacija  zaprimljenih iz Ureda državne uprave u županijama o promjeni načina obračuna i isplate  naknade za trošak prijevoza na posao i s posla i drugih prava zaposlenika, upućujemo Vas.

Činjenice potpisivanja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Dodatka I temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (N. N. 141/12 ) te donošenja Zakona o uskrati isplate pojedinim materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (N. N. 143/12), ne dovode u pitanje način i primjenu odredbi dijela materijalnih prava zaposlenika utvrđenih Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (N. N. 7/11) s vremenom važenja do 31. prosinca 2014.

Zakonom o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama određena je uskrata pojedinih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima za zaposlene u javnim službama i to redom, nagrade za božićne blagdane za 2012. i 2013. godinu i  regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu.

Istim zakonom ne dovodi se u pitanje ostvarivanje drugih materijalnih prava ugovorenih Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama među kojima su pravo na dnevnicu i naknadu troškova putovanja, pravo na naknadu troškova prijevoza,  pravo na jubilarnu nagrade i druga materijalna prava koja se primjenjuju kao za radnika najpovoljnije pravo.

Kako je pravo na naknadu za trošak prijevoza sastavnica važećeg Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama, sukladno odredbama članka 7. stavka 3., Zakona o radu (N. N. 149/09, 61/11 i 82/12), te odredbama članka 1., stavak 2 i članka 29., rečenog Kolektivnog ugovora, obveza je poslodavca na provedbu istoga prava.

Činjenica da je isto pravo sadržajno mijenjano odredbama novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ne mijenja obvezu poslodavca iz navedenog granskog kolektivnog ugovora.

Slijedom navedenog držimo potpuno  neprihvatljivim najave i postupanja ravnatelja dijela srednjoškolskih ustanova  o promjeni načina izračuna i isplate naknade troškova prijevoza zaposlenika te u uvjetima nepoštivanja prava zaposlenika najavljujemo promptnu pravnu zaštitu."

_____

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta oglasilo se 28. prosinca dopisom svim srednjim školama i županijskim uredima u kojem se potvrđuje ispravnost tumačenja obračuna troškova prijevoza koje je stiglo iz našeg sindikata. "Budući je pravo na naknadu troškova prijevoza za zaposlene u osnovnim i srednjim školama ugovoreno povoljnije u njihovim granskim kolektivnim ugovorima no što je to ugovoreno novim TKU-om, zaposlenima u tim službama pripada za njih najpovoljnije pravo." - stoji između ostalog u dopisu Ministarstva.

U prilogu donosimo dopis Ministarstva.           . 

ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO