Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Izražavamo duboku zabrinutost postupcima Vlade - 19. prosinca 2012.

Prenosimo pismo Georgiosa Dassisa, predsjednika Radničke skupine Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, upućeno Saboru i Vladi Republike Hrvatske.

Izražavamo duboku zabrinutost postupcima Vlade

Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, poštovani predsjedniče Sabora,

Radnička grupa Europskog gospodarskog i socijalnog odbora s velikim interesom i dubokom brigom prati uznemirujuće i zabrinjavajuće korake Vlade Republike Hrvatske u sferi kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga uopće, područjima koja su od vitalne važnosti za slobode i prava radnika, kao i same demokracije.

Nakon usvajanja kontroverznog Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, kojim se slabe sindikati te intervenira u kolektivne ugovore i limitira jedno od fundamentalnih radničkih i sindikalnih prava – prava na kolektivno pregovaranje, posljednja odluka Vlade RH – usvajanje Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama – još je jedan ozbiljan napad i kršenje međunarodno priznatih standarda.

Usvajanje Zakona u Saboru, uz nepoštovanje pravila i uvjeta kao i formalne procedure konzultacija sa socijalnim partnerima, predstavlja jasnu namjeru Vlade RH da zakonski intervenira u kolektivno pregovaranje i kolektivne ugovore. Usvajanjem Zakona suspendiraju se radnička prava koja proizlaze iz važećih kolektivnih ugovora, čime svi ostali kolektivni ugovori postaju nepotrebni jer ih je moguće staviti izvan snage zakonskim putem, pa se na taj način uništava samo kolektivno pregovaranje. Ovo je opasan i nedopustiv presedan kojim se  krše ne samo hrvatske ustavne vrijednosti, već i europski i međunarodno priznati principi sadržani u Ugovoru, Europskoj socijalnoj povelji i Povelji o temeljnim pravima Europske unije, kao i konvencijama 87. i 98. MOR-a, koje štite pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje od intervencija i uplitanja vlasti; drugim riječima, koje štite samu demokraciju.

Opravdanje usvajanja Zakona financijskim teškoćama jednostavno nije prihvatljivo jer praktični problemi države ni na koji način ne opravdavaju suspenziju temeljnih prava i vrijednosti, posebno ne bez poštivanja uvjeta i procedure predviđenih tim standardima.

Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani predsjedniče Sabora, uz dosad rečeno brinu nas i drugi postupci koji su u suprotnosti s europskim standardima i dobrim praksama europskog socijalnog modela, posebice kršenje ugovornih obaveza pri usvajanju Državnog proračuna, nezakonito ukidanje Temeljnog kolektivnog ugovora, klevetanje sindikalnih čelnika, itd.

Radnička skupina Europskog gospodarskog i socijalnog odbora izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da zemlja koja treba postati 28. državom članicom Europske unije ne poštuje ključne vrijednosti i principe poput socijalnog dijaloga, fundamentalnog dijela europskog socijalnog modela, presudnog u omogućavanju Europskoj uniji da odgovori na izazove s kojima se susreće. Ustrajanje na takvoj politici bi usmjerilo Hrvatsku korak unazad od njenog europskog puta i puta prema uspostavljanju socijalne Europe i ciljeva, vrijednosti i principa prepoznatih u Ugovorima.

S poštovanjem,

Georgios Dassis

Predsjednik Radničke skupine EGSO

_____

Pisma Matice hrvatskih sindikata Europskom gospodarskom i socijalnom odboru

_____

15. prosinca 2012. 

PRIOPĆENJE MATICE HRVATSKIH SINDIKATA

Boravak sindikalnih predstavnika u Bruxellesu na sastanku Europskog ekonomskog i socijalnog odbora i osvrt na govor premijera Zorana Milanovića

U srijedu i četvrtak, 12. i 13. prosinca, tri sindikalna predstavnika, gđa Ana Milićević Pezelj, gđa Marija Hanževački i Vilim Ribić, sudjelovali su u šesteročlanoj hrvatskoj delegaciji na sjednici EESC-a (Europski ekonomski i socijalni odbor). Naši su predstavnici do konačnog ulaska u EU pridruženi članovi tog Odbora.

U srijedu su sindikalni predstavnici upoznali EESC s nizom teških kršenja prava sindikata i prava na kolektivno pregovaranje u RH. Posebno su apostrofirali izostanak socijalnog dijaloga u dobroj vjeri, komunikaciju sa sindikatima preko medija, donošenje zakona kojim se potkopavaju sindikalne organizacije i derogira kolektivno pregovaranje, što je sve suprotno nizu temeljnih dokumenata Europske unije.

Temeljem pisanog izvješća ranije i usmenog na sjednici, predsjednik George Dassis najavio je u ime Odbora pismo hrvatskoj Vladi i svim vladama zemalja Europske unije.

U četvrtak je u organizaciji Europskog pokreta EESC posjetio premijer Milanović, koji je imao polusatno izlaganje pred širim auditorijem. Govorio je o poziciji, teškoćama i perspektivama Hrvatske u EU.  

U diskusiji nakon govora premijera, predstavnik hrvatskih sindikata gospodin Ribić istakao je da su sindikati dugi niz godina snažno podupirali ulazak RH u Europsku uniju najviše zbog njenih jasnih vrijednosti i ideala, europskog socijalnog modela, sindikalnih prava, kao i zbog najviše razine humanosti i socijalne obzirnosti na svijetu. I baš kada su se sindikalni snovi približili stvarnosti, tada je nova Vlada započela s rušenjem niza temeljnih prava i dosadašnje dobre prakse u odnosu sa sindikatima.

Sabor je upravo danas, usvajajući Zakon o uskrati materijalnih prava u javnim službama, skršio pravo na kolektivno pregovaranje kao jedno od fundamentalnih prava iz Europske povelje o temeljnim pravima, iz temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada i iz Europske socijalne povelje. To je suspenzija demokracije u socijalnim pitanjima. istakao je gospodin Ribić. Hrvatskoj Vladi puna su usta socijalnih prava, ali je stvarnost sasvim drugačija na što upućuje veliki broj primjera, od kojih su najeklatantniji odmazda nad zaposlenicima zbog provođenja referenduma. Problem rezanja prava i mjere štednje su problemi praktične naravi i mogu biti predmet socijalnog spora, ali ne mogu biti opravdanje za kršenje temeljnih načela.

Prvog srpnja hrvatski radni ljudi će postati građani Europe i oni očekuju da njihova prava budu zaštićena unutar civilizirane zajednice europskih država. Tek to daje stvarni smisao našem članstvu s naše točke gledišta. Gospodin Ribić je postavio pitanje premijeru: kada će hrvatska Vlada započeti poštovati temeljna radna prava?

Premijer je odgovorio opsežno, opisujući socijalni spor, navodeći tko je spreman na odricanje, a tko ne, bavio se teškim financijskim stanjem i tako pokazao da ne razlikuje razinu praktičnih i političkih problema od razine temeljnih načela i vrijednosti. Kao što reče jedan naš inozemni prijatelj, vlade u Europi ne mogu koristiti bilo koje sredstvo za realizaciju svojih političkih ciljeva. Premijer pred međunarodnim ekspertima za ta pitanja nije pokazao da to uvažava.

Što se tiče drugih tema, važno je spomenuti da postoji veliko nesuglasje oko daljnjeg puta u razvoju Europe, a osobito u smislu vođenja europske ekonomske politike. Sam Odbor (kojeg čine poslodavci, sindikati i udruge civilnog društva) usvojio je mišljenje za Europsku komisiju kojim upozorava da daljnje rezanje prava i razine plaća ne može povećati europsku konkurentnost niti Europu izvući iz krize te da bi dosadašnje iskustvo u tom smislu trebalo biti inspirativno za promišljanje drugih politika.

U Zagrebu, 14. prosinca, 2012.

_____

ZAKONA O USKRATI ISPLATE POJEDINIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

Ovim se Zakonom, zbog promijenjene gospodarske situacije i nužnosti ujednačenog uređenja prava državnih i javnih službenika, za 2012. i 2013. godinu uskraćuje isplata pojedinih materijalnih prava, koja su za zaposlene u javnim službama ugovorena kolektivnim ugovorima ili drugim sporazumima čiji je potpisnik Vlada Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Zaposlenima u javnim službama se uskraćuje pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane, odnosno božićnice za 2012. i 2013. godinu.(2) Zaposlenima u javnim službama se uskraćuje pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora za 2013. godinu.

Članak 3.

Na prava iz odredbe članka 2. ovoga Zakona ne primjenjuje se odredba članka 7. stavka 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/2009, 61/2011 i 82/2012).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

 

ANKETA
Online nastava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO