Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Okrugli stol HAZU: Znanje - temelj konkurentnosti i razvoja - 7. travnja 2011.

OKRUGLI STOL: ZNANJE – TEMELJ KONKURENTNOSTI I RAZVITKA

U velikoj dvorani palače HAZU u Zagrebu, u četvrtak 7. travnja 2011., s početkom u 10 sati, održan je okrugli stol na temu Znanje – temelj konkurentnosti i razvoja. Okrugli stol organizirala je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u suradnji s Nacionalnom zakladom za potporu učeničkom i studentskom standardu.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2002. godine donijela je Deklaraciju o znanju, i na temelju nje dokumente Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja, Obrazovanje za tehnološki ovisno društvo znanja te Inovativnost, istraživačko sveučilište i poduzeće zasnovano na znanju, kojima se obratila javnosti ističući važnost znanja za opći društveni napredak.
Budući da su znanje i primjena znanja životno pitanje svakog društva, osobito u kriznim vremenima, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti smatra prijeko potrebnim znanstveno raspraviti stjecanje i primjenu znanja te predložiti potrebne korake, kako bi se iskustva i suvremeni trendovi na tom području djelotvorno primijenili i u nas.
Okrugli stol Znanje - temelj konkurentnosti i razvitka znanstveno je razmatrao suvremeno obrazovanje i inovativnost kao preduvjet za konkurentnost znanja i njegovu primjenu, korištenje ljudskih potencijala u izradi i provođenju strategije razvitka, koristi od zakladnog djelovanja u području obrazovanja, društveno odgovorno ulaganje u obrazovanje te druga pitanja koja se postavljaju u akademskoj, gospodarskoj i široj javnosti.

Uvodno slovo Okruglog stola:
akademik Zvonko Kusić,
predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Uvodna izlaganja:

akademik Marin Hraste: Znanje i društveni izazovi
prof. dr. sc. Ignac Lovrek, član suradnik HAZU: S konkurentnim znanjem u hrvatsko gospodarstvo
akademik Leo Budin: Obrazovana i inovativna Hrvatska u inovacijski usmjerenoj Europi
prof. dr. sc. Tomislav Filetin, član suradnik HAZU: Sustavni pristup ljudskim potencijalima
Lidija Gašparović, predsjednica UO-a NZPUSS-a: Zaklada – društveno odgovorno ulaganje

 akademik MARIN HRASTE:

Znanje i društveni izazovi

Sažetak
U vrijeme kada se društveni izazovi prije svega odnose na zahtjeve tržišta za inovativnim rješenjima, znanje postaje dominantna snaga razvitka. Osnovna je zadaća znanstvenika i stručnjaka različitih profila razraditi pravila i procedure koje povezuju strategiju i organizaciju stvaranja i primjene znanja. U strateškom se dijelu

prepoznaju potrebe društva, predlažu i izabiru znanja važna za zadovoljavanje iskazanih potreba, te utvrđuju uvjeti primjene. U organizacijskom dijelu bira se optimalan put kojim se povezuju različite aktivnosti neophodne za realizaciju ciljanog zahtjeva. Zagovara se razrada modela lanca znanja, tj. konsekutivnog slijeda koncepcija i metoda za bolje razumijevanje, promišljanje i donošenje odluka međusobno povezanih pojava i procesa.

 prof. dr. sc. IGNAC LOVREK, član suradnik HAZU:

S konkurentnim znanjem u hrvatsko gospodarstvo

Sažetak
Obrazovanje i inovativnost kao preduvjet za konkurentnost znanja i njegovu primjenu: povezivanje osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja, razvojni lanac učenik – student – stručnjak i istraživač. Konkurentno znanje: stvaranje nove znanstvene, društvene i gospodarske vrijednosti. Stjecanje znanja, iskustava i vještina za kreativno i na istraživanjima utemeljeno rješavanje složenih društvenih i gospodarskih problema, stvaranje novih i relevantnih znanja i njihova primjena, osposobljavanje za samostalan, istraživački i interdisciplinarni pristup problemima te za samostalno istraživanje i kritičko ocjenjivanje rada drugih.

 akademik LEO BUDIN:

Obrazovana Hrvatska u inovacijski usmjerenoj Europi

Sažetak
Zbog starenja populacije i sve većih konkurentskih pritisaka uvjetovanih globalizacijom, europski gospodarski rast i radna mjesta sve će više ovisiti o inovacijama proizvoda, usluga i poslovnih modela. Zbog toga inovativnost zauzima središnje mjesto u europskim dokumentima razvitka do 2020 godine. Stvorena je sintagma Innovation Union, kojom je obuhvaćeno desetak planiranih aktivnosti usmjerenih na ubrzavanje pretvaranja inovativnih ideja u proizvode i usluge koji osiguravaju nova radna mjesta. Istodobno, inovacije su ključne i za unaprjeđenje kvalitete življenja, održivi razvoj i unaprjeđenje društvenih odnosa. Osnovne pretpostavke ostvarenja inovacijske unije jesu kvalitetno obvezno obrazovanje i izvrsna, istraživački usmjerena sveučilišta povezana s gospodarstvom.

 prof. dr. sc. TOMISLAV FILETIN, član suradnik HAZU:

Sustavni pristup ljudskim potencijalima

Sažetak
Razmatraju se neke sastavnice sustava otkrivanja, praćenja, vrednovanja te poticanja ljudskih sposobnosti, prilagođenog svim fazama ljudskog života. Cilj je ukazati na to kako smišljeno i kontinuirano podizati i širiti polje ljudskih potencijala, koji su ključna osnova i najdragocjeniji resurs za razvoj gospodarstva i društva. Ljudi kao glavni nosioci ideja, informacija i novih znanja postaju strateška osnovica razvoja suvremenog gospodarstva. U mnogim područjima, energija ili materijal nisu jedini temeljni resursi nego kreativni, sposobni i visokoobrazovani ljudi. Najbolji istaknuti primjeri za to su IT industrija, razvoj softvera, projektantska djelatnost te druge intelektualne usluge.


Lidija Gašparović, predsjednica UO-a NZPUSS-a:

Zaklada – društveno odgovorno ulaganje

Sažetak
Stipendiranje učenika i studenata te potpora programima koji pridonose unaprjeđenju životnog i kulturnog standarda učenika i studenata cilj je ove zaklade. Zaklade su važan dio civilnog društva, organizirana filantropija koja promiče koncept aktivnog pojedinca, razvija odgovornost prema zajednici i teži pravednijem društvu. Svrha je zaklade ulaganje u općekorisne ciljeve kao što su unaprjeđenje obrazovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, ekologije i mnogih drugih aktivnosti. Njihov rad definiran je zakonskim okvirima i sudom dionika zaklade i najšire javnosti.

_____

Ljudski resursi najdragocjeniji potencijal - vjesnik.hr, 7. travnja 2011.

ANKETA
Potpisat ću za referendum "67 je previše" zato ...
jer je zaista previše!
jer me rad sa učenicima već sad iscrpljuje!
jer ne želim da moja djeca rade "do kraja"!
jer u mirovini treba malo i uživati!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO