Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Izmjene Zakona o radu - 15. lipnja
Izmjene i dopune Zakona o radu stupile su na snagu 13. lipnja 2011. (NN br.61/11). Izrađene su na temelju bipartitno dogovorenih normativnih rješenja, prihvatljivih kako predstavnicima reprezentativnih sindikata, tako i Hrvatskoj udruzi poslodavaca. Izmjene su ujedno vezane i uz postignuti stupanj usklađenosti s Direktivom 2003/88/EZ o određenim vidovima organizacije radnog vremena, na način da su istima sada u nacionalno zakonodavstvo ugrađena i moguća odstupanja propisana Direktivom, u kom smislu je i Europska komisija, predložene izmjene ocijenila usklađenima  s pravnom stečevinom.

Izmjenama je regulirano nešto fleksibilnije uređivanje instituta radnog vremena, u dijelu u kojem se kolektivnim ugovorima sada mogu, osim iznimaka o dnevnom i tjednom odmoru, urediti i iznimke u pogledu noćnog rada. To omogućava da noćni radnici u određenim specifičnim, Zakonom propisanim djelatnostima ne moraju nužno raditi u osmosatnom dnevnom radu,  ali isto tako i ne duže od dvanaest sati dnevno.  Pri tome je kolektivnim ugovorom koji predviđa takvu iznimku nužno urediti korištenje odgovarajućih zamjenskih odmora, u kojem smislu je definirano da se dnevni zamjenski odmor mora osigurati radniku prije početka slijedećeg razdoblja rada.

Povećano je moguće odstupanje od punog ili nepunog radnog vremena koje nije jednako raspoređeno po tjednima, na način da to odstupanje sada ne smije iznositi više od dvadeset četiri sata mjesečno, obzirom da se u praksi dosadašnjeg ograničenja od dvanaest sati jasno ukazala nemogućnost organizacije rasporeda radnog vremena sukladno ovoj odredbi.

Uvažavajući posebne specifičnosti u pojedinim djelatnostima koje su intenzivne tijekom jednog razdoblja godine (djelatnosti turizma i ugostiteljstva, te poljoprivrede i graditeljstva), izmijenjen je institut preraspodjele radnog vremena, na način da ista ne mora biti uređena na razini kalendarske godine, već u razdoblju koje ne može biti duže od 12 neprekinutih mjeseci, a koji ne moraju nužno biti i kalendarska godina. Ujedno je omogućeno da preraspodjeljeno radno vrijeme kod poslodavaca koji posluju sezonski, može trajati i duže od 56 sati tjedno, ali ne duže od 60 sati, pod istim uvjetima kao i do sada, odnosno da je tako ugovoreno kolektivnim ugovorom i da su radnici na takav rad dali pisani pristanak.

Tijekom dosadašnje primjene Zakona o radu, a osobito njegovih provedbenih propisa o vođenju raznih evidencija, uočene su određene manjkavosti vezane uz vođenje evidencija ustupljenih radnika. Stoga je, uvažavajući  okolnost da su u praksi mogući različiti slučajevi ustupanja radnika, omogućeno strankama sporazuma o ustupanju radnika da istim ugovore tko će biti obveznik vođenja te evidencije.

Zbog potrebe učestalog tumačenja važećih odredbi o godišnjem odmoru, osobito o pravu na razmjerni dio godišnjeg odmora radnika koji tijekom kalendarske godine radi kod više poslodavaca, a obzirom da je primjena dosadašnjih odredbi u praksi mogla dovesti do kumuliranja dužeg trajanja godišnjeg odmora od Zakonom propisanog, odnosno umanjenog trajanja godišnjeg odmora u slučaju promjene poslodavca tijekom kalendarske godine, ovim izmjenama i dopunama preciznije se uređuju navedeni instituti

Člankom 79. u stavku 3. Zakona o radu propisano je da se radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti ugovor o radu može otkazati samo uz suglasnost radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika koji ima sva prava i obveze radničkog vijeća, te da u slučaju neutemeljenja radničkog vijeća, odnosno nepostojanja sindikalnog povjerenika u njegovoj ulozi, tu suglasnost može nadomjestiti sudska ili arbitražna odluka. U primjeni Zakona pojavile su se dvojbe o tome radi li se o potpunoj nemogućnosti otkazivanja navedenoj kategoriji radnika u slučaju neutemeljenja radničkog vijeća odnosno nepostojanja sindikalnog povjerenika u njegovoj ulozi.Ovom Izmjenom Zakona postupak otkazivanja radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti usklađen je s propisanim postupkom otkazivanja za sve radnike, čime nisu umanjena druga prava navedene kategorije radnika.
ANKETA
Učenje u virtualnim učionicama...
...može biti kvalitetno kao i u pravim.
...neće mi stvarati nikakve probleme.
...uh, a kako ću ja to?!
...nek samo taj virus što prije prođe!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO