Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Primjedbe na novi Pravilnik o napredovanju nastavnika - 16. siječnja 2019.

Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju nastavnika …. smatramo značajnim pozitivnim iskorakom u odnosu na postojeći Pravilnik o napredovanju, ali mnoge se stvari tek trebaju utvrditi, ispraviti, poboljšati, a poneke i ukloniti.

 Pozitivno je što se uvode tri stupnja napredovanja te nema više zapreka (ravnatelji) za pokretanje postupka – postupak za napredovanje pokreće sam nastavnik ili stručni suradnik. O napredovanju ne odlučuje više samo jedna osoba već tročlano povjerenstvo, a i veće su mogućnosti postizanje potrebnih bodova. Radnik  prava i obveze stječe danom donošenje odluke o napredovanju, a ne nakon promocije kao što je bilo do sada. Nakon imenovanja u zvanje zaposlenici imaju i obveze, a te obveze ujedno donose i bodove za viši stupanj zvanja ili za obnavljanje zvanja.

Za raspraviti je i za poboljšati trajno stjecanje zvanja koje bi trebalo biti za sve stupnjeve, a ne samo za stupanj izvrsnog savjetnika. Za trajno stjecanje zvanja trebala bi se uvažiti i dosadašnja napredovanja.

Potrebno je utvrditi koeficijente složenosti poslova za mentora i savjetnike koji ne smiju biti niži od dosadašnjih, a za izvrsnog savjetnika trebali bi biti najmanje 10% veći od savjetnika.

U ovom pravilniku negativno je i treba ispraviti uvjete o potrebnom broju godina mirovinskog staža, a ne rada u obrazovanju, čime su oštećeni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu.

Kod nagrađivanja smatramo pozitivnim što se po prvi puta uvodi se sustav nagrađivanja za uspješnost u radu, a svaki nastavnik može se prijaviti, a može biti i predložen. Radnici se mogu natjecati svake godine, a nagrađuju se uvećanjem plaće i radnici koji sudjeluju u eksperimentalnim programima.  Bolje rješenje bilo bi ugovaranje povećanja plaće za te poslove kroz Kolektivni ugovor.

Moguće negativnosti vidjet će se po završetku prvog postupka nagrađivanja, a kao nedorečenost ostaju nedovoljno jasno određeni dodatni kriteriji osim onih navedenih u članku 8. – nedostaju jesno izraženi bodovi za te poslove, pa se otvara mogućnost manipulacije prilikom rangiranja.

(primjedbe formulirao Branimir Mihalinec, predsjednik NSZSŠH)

 

PRIMJEDBE PO ČLANCIMA

članak 5.

Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani odgojno obrazovni radnici koji rade u nepunom radnom vremenu. I članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu.

Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje mentora, ukoliko u periodu od pet godina rada postignu odgovarajući broj bodova.

članak 6.

Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: deset godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu.

Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje savjetnika, ukoliko u deset godina rada postignu odgovarajući broj bodova.

članak 7.

Stavak 1. Umjesto pet godina mirovinskog staža, treba stajati: petnaest godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu.

Stavak 1. Treba brisati „nakon položenog stručnog ispita“. Do polaganja stručnog ispita obično proteknu dvije godine rada. Iz tog razloga se i uvjeti za postizanje višeg zvanja pomiču za dvije godine. Treba mladim odgojno obrazovnim radnicima omogućiti da napreduju u zvanje izvrsnog savjetnika, ukoliko u petnaest godina rada postignu odgovarajući broj bodova.

članak 18.

Dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje mentora, zvanje mentora stječe trajno.  

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

Odgojno obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje savjetnika, zvanje savjetnika stječe trajno.

Stavak 1. postaje stavak 3.

Stavak 2. postaje stavak 4. uz izmjene: Umjesto trideset pet godina mirovinskog staža, treba stajati: trideset pet godina rada. Ukoliko se u obzir uzima samo mirovinski staž, bit će diskriminirani nastavnici koji rade u nepunom radnom vremenu. Posebno će biti diskriminirani i nastavnici struke, kao i odgojno obrazovani radnici koji su prethodno radili van sustava obrazovanja. Ujedno i članak 62. st. 5. Zakona o radu određuje da ako je za stjecanje prava iz radnog odnosa važno prethodno trajanje radnog odnosa s istim poslodavcem, razdoblja rada u nepunom radnom vremenu smatrat će se razdobljem rada u punom radnom vremenu.

članak 21.

Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje mentora imaju i obveze.

Za stjecanje zvanja mentora, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 5. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje četiri od deset kategorije, a jedina obvezna kategorija je Unaprjeđivanje rada škole.  Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora  iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4.

Nije prihvatljivo propisivati  mentorima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom  sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata.

članak 22.

Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje savjetnika imaju i obveze.

Za stjecanje zvanja savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 6. ovog Pravilnik prikupiti bodove iz najmanje pet  od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je  Unaprjeđivanje rada škole.  Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora  iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4.

Nije prihvatljivo propisivati  savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom  sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata.

članak 23.

Podržavamo da odgojno obrazovni radnici koji su napredovali u zvanje izvrsnog savjetnika imaju i obveze.

Za stjecanje zvanja izvrsnog savjetnika, kao i za obnovu zvanja potrebo je sukladno članku 7. ovog Pravilnika prikupiti bodove iz najmanje šest  od deset kategorija, a jedina obvezna kategorija je „ Unaprjeđivanje rada škole.  Iz tog razloga prihvatljive su obveze mentora  iz alineje 1., 2. i 5. Nisu prihvatljive obveze iz alineje 3. i 4.

Nije prihvatljivo propisivati  izvrsnim savjetnicima obvezu objave digitalnog obrazovnog sadržaja ili stručnog članka. Jednako je i s obvezom  sudjelovanje u projektima, poglavito jer ne ovisi isključivo o njima hoće li škola sudjelovati u nekom od projekata.

članak 25.

Stavak 1. Potrebno je ustvrditi broj nagrada i prema tome osigurati proračunska sredstva, a ne suprotno. Najavljeni broj od 500 nagrađenih čini se optimalnom, kao i za ovu godinu najavljena visina nagrade od 10.000,00 kn.

Stavak 2.  Potrebno je utvrditi broj bodova i za ostale kriterije osim onih iz članka 8. ovog Pravilnika, a koji su navedeni u stavku 2. Treba jasno ustvrditi koliko najviše bodova nose pojedine ostale aktivnosti. Bez jasnog bodovnog okvira, bit će teško objektivno vrednovati pojedinu aktivnost, a time se otvara mogućnost netransparentnog postupka utvrđivanja liste.

članak 27.

Predmet članka 27. trebao bi biti predmet Kolektivnih ugovora.

članak 28.

Uvesti novi stavak 4. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno.

Uvesti novi stavak 5. koji glasi: Odgojno obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta za redom zadržavaju to zvanje trajno.

ANKETA
Online natava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO