Glas nove Hrvatske Naslovnica   |  Kontakt   |  WebMail   |  E-Glasnik   |  Linkovi   |  Sitemap    
NSZSSHNSZSSH
Ured:
+385 1 4855 798
Pravna služba:
+385 1 4851 629
+385 1 4855 723
E-mail:
nszssh@nszssh.hr
  Naslovnica Jos
 
Vijesti  
Aktualno  
Teme, događaji i aktivnosti  
O školstvu iz medija  
Skupovi  
Intervjui  
Reportaže  
Ankete  
Komentari  
Publikacije i izdanja  
  O sindikatu Jos
  Vertikala sindikata obrazovanja Jos
  Gimnazije, strukovne, domovi... Jos
  Zakoni i kolektivni ugovori Jos
  Pravni savjeti Jos
  S.O.S. telefon Jos
  Zanimljivosti Jos
  Galerije Jos
  Sportske igre Jos
  ZA POVJERENIKE Jos
 

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 
     

 

Javni poziv za prijavu kandidata za imenovanje članova Sektorskih vijeća - 8. siječnja 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. prosinca 2018.  javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za članove četiriju sektorskih vijeća, koja će biti imenovana nakon isteka četverogodišnjega mandata sektorskih vijeća imenovanih u prosincu 2014., odnosno u veljači 2015. godine.

Javni poziv raspisuje se za sljedeća sektorska vijeća:

  1. I.     Poljoprivreda, prehrana i veterina
  2. II.    Šumarstvo i drvna tehnologija
  3. VI.  Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
  4. VII. Elektrotehnika i računarstvo.

       Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja se skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada u pojedinim sektorima. Budući da im je glavna uloga vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja koji će se upisivati u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a) kao podloga za razvoj i unapređenje obrazovnih i studijskih programa, sektorska vijeća čine okosnicu HKO-a. Uz to, zadužena su za razvoj sektora u kojima djeluju upućivanjem preporuka nadležnim ministarstvima i Nacionalnom vijeću za razvoj ljudskih potencijala. Od kandidata se stoga očekuje da prijavom i motivacijskim pismom dokažu svoju stručnost za sektor za koji se prijavljuju te u svojim prijavama navedu relevantno radno iskustvo, sudjelovanje u vijećima, povjerenstvima i ostalim tijelima, međunarodni angažman, objavljene radove, preporuke i ostale informacije kojima će potkrijepiti svoju prijavu za pojedino sektorsko vijeće.

       Od odabranih članova sektorskih vijeća očekivat će se da prate europske, nacionalne i sektorske razvojne i strateške dokumente, da su informirani o razvoju i provedbi HKO-a i postupcima vrednovanja te da sudjeluju u stručnim usavršavanjima koja će u tu svrhu organizirati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava te Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Javni pozivi otvoreni su do 18. siječnja 2019. godine.

Ovim javnim pozivima između ostalih traži se prijava kandidata za imenovanje dva sektorska stručnjaka reprezentativnih sindikata među kojima je jedan predstavnik reprezentativnih sindikata iz obrazovnog sektora i jedan iz gospodarskog sektora.  

Za sektorskoga stručnjaka može biti prijavljena osoba koja posjeduje radno iskustvo od najmanje pet godina relevantno za djelokrug poslova i kvalifikaciju odgovarajućega profila s obzirom na Sektorsko vijeće za koje ga Sindikat predlaže.

Uvjet za imenovanje je i nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje kaznenog djela.

Na javni poziv mogu se prijaviti pojedinci ili ih može predložiti relevantna institucija u ovome slučaju reprezentativni Sindikat. Pri odabiru članova sektorskog vijeća vodit će se računa o zastupljenosti maksimalnoga broja područja u sektoru odnosno uravnotežene zastupljenosti različitih razina obrazovanja.

Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass formatu, uvjerenje nadležnoga suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, motivacijsko pismo i dokazi o ispunjavanju uvjeta iz o radnom iskustvu i kvaliteti rada iz ustanove u kojoj radi. (predstavnik poslodavaca, predstavnik obrazovnih ustanova, predstavnik reprezentativnih sindikata obrazovnoga ili gospodarskoga sektora, predstavnik strukovne udruge), podnose se u pisanome obliku u roku od 30 dana od dana objave javnoga poziva na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja odnosno u ovome slučaju do 18. siječnja 2019.

Prijave i cjelovita dokumentacija se podnose na adresu Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Trg Republike Hrvatske 4/2 10000 Zagreb s naznakom: „Prijava kandidata za člana Sektorskog vijeća (navesti naziv sektorskog vijeća)“

Kako je naš sindikat kao reprezentativni u sustavu srednjih škola u radu Sektorskih vijeće angažiran još od 2006. godine te prepoznatljiv po radu i odgovornom odnosu  naših izvrsnih članova koji svojim radom promiču interese struka a istovremeno prezentiraju i sindikat i sindikalne interese, naš je nedvojben interes da žurno u komunikaciji sa povjerenicima škola u kojima se obrazuju kadrovi struka iz 4. navedena sektorska vijeća zatražimo prijedloge zainteresiranih nastavnika struke članova Sindikata koje će Sindikat predložiti kao svoje predstavnike u sektorska vijeća.

 

Za sva moguća pitanja povjerenika ili kandidata po navedenom predmetu molimo da se obrate na e-mail glavni-tajnik@nszssh.hr ili mob. 0913667531.

Pozivi za članove sektorskih vijeća
ANKETA
Online natava jednako je tako dobra kao i ona u učionici!
Slažem se, nema razlike!
Dao/la bih ipak prednost nastavi u učionici.
Ništa ne može zamijeniti nastavu u učionici!
U ovim uvjetima svaka je nastava dobra!


Pogledaj rezultate
SERVISI
Tumačenja kolektivnih ugovora   
Pogodnosti za članove  
Aplikacije za povjerenike  
Blagajna uzajamne pomoći  
Kako upotrebljavati QR kodove?  
AAI@edu.hr  
Mobilna aplikacija NSZSSH  
Stanogradnja za članove sindikata  
VIDEO